Уважаеми читатели,
Във връзка с решение на Народното събрание на Република България от 03.04.2020 г. за удължаване на извънредното положение в страната Ви уведомяваме, че Библиотека „Родина” няма да работи с читатели до неговата отмяна.
При възстановяване на нормалното работно време на библиотеката и нейните филиали, библиотечните документи с изтекъл срок на заемане ще могат да се връщат без санкции.

Тези от Вас, които имат нужда от справки и библиотечни материали за самоподготовка ще бъдат обслужвани онлайн.

За Ваше улеснение в сайта на библиотеката – в рубриката „Предлагаме Ви”, която е вляво, е изнесена подрубрика „Електронни услуги за читатели”.

Приканваме Ви да използвате онлайн услугата „Попитай библиотекаря”. Ще отговаряме на въпроси, свързани с ресурсите на библиотеката:

• как да получите копие на търсени от Вас статии от списания и части от книги;
• наличие на книги, списания, вестници.

Подходящи за специалисти, ученици и студенти са специализираните онлайн услуги, които библиотеката предоставя:

• сканиране и е-доставка на статии от списания и части от книги/сборници;
• предоставяне на писмена библиографска информация.
 
Към всяка услуга има подробно разписана информация за нейното съдържание и начина на ползване. Достъпът до специализираните онлайн услуги е от от тук: www.rodina-bg.org/elektronni-uslugi-za-chitateli. Възползвайте се!

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора