Писателите говорят

Катя Зографова и доц. д-р Григорий Вазов представиха неразказваната досега цялостна история на Вазовото семейство - „Хроники на Вазовия род” в Стара Загора
В центъра на този обемист летопис е самият Патриарх на българската литература, но повествованието е и за братята – генерали, за майката Съба Вазова – истинският „генерал“ на семейството, както самите те я наричат, за взаимоотношенията в семейството, което авторката уместно назовава „Вазова задруга“ заради сплотеността, взаимопомощта и споделените нравствени ценности.
Инициатор за написването на книгата е наследникът на знаменития род, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси и праправнук на д-р Кирил Вазов.
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора