Различният поглед
VІ младежки фестивал на изкуствата
Стара Загора: Парк Аязмо и Летен театър
20 – 22 септември 2013
Мото: RE@кТИвно ЗЕЛЕНО