Programa X

Източник: Държавен куклен театър - Стара Загора