FlaerVIVII 2018

Източник: Държавен куклен театър - Стара Загора