Горещи новини

PETUR

Събитието ще се проведе при спазване на мерките, предвидени в зап. № РД-01-856/19.10.2021 на Министъра на здравеопазването.

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора