Горещи новини

Уважаеми читатели,

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, Библиотека „Родина” няма да работи с читатели до 21 декември 2020 г.

При възстановяване на нормалното работно време на библиотеката и на нейните филиали, библиотечните документи с изтекъл срок на заемане ще могат да се връщат без санкции.

Тези от Вас, които имат нужда от справки и библиотечни материали за самоподготовка ще бъдат обслужвани онлайн.

Напомняме Ви, че можете да използвате онлайн услугата „Попитай библиотекаря”, която е достъпна в долната дясна част на сайта на библиотеката www.rodina-bg.org. Ще отговаряме на въпроси, свързани с ресурсите на библиотеката:

• как да получите копие на търсени от Вас статии от списания и части от книги;

• наличие на книги, списания, вестници.

Подходящи за специалисти, ученици и студенти са специализираните онлайн услуги, които библиотеката предоставя:

• сканиране и е-доставка на статии от списания и части от книги/сборници;

• предоставяне на писмена библиографска информация.

За Ваше улеснение в сайта на библиотеката, в рубриката „Предлагаме Ви”, която е горе вляво, е изнесена подрубрика „Електронни услуги за читатели”.

Към всяка услуга има подробно разписана информация за нейното съдържание и начина на ползване. Достъпът до специализираните онлайн услуги е от тук: www.rodina-bg.org/elektronni-uslugi-za-chitateli.

Възползвайте се!

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора