Горещи новини

Уважаеми читатели,

Тези от Вас, които имат нужда от справки и библиотечни материали за самоподготовка могат да бъдат обслужвани и онлайн. За Ваше улесление в сайта на библиотеката -  в рубриката „Предлагаме Ви”, която е вляво, е изнесена подрубрика „Електронни услуги за читатели”

Приканваме Ви да използвате онлайн услугата „Попитай библиотекаря”. Ще отговаряме на въпроси, свързани с ресурсите на библиотеката:

- как да получите копие на търсени от Вас статии от списания и части от книги;
- наличие на книги, списания, вестници.

Подходящи за специалисти, ученици и студенти са специализираните онлайн услуги, които библиотеката предоставя:

- сканиране и е-доставка на статии от списания и части от книги/сборници.
- предоставяне на писмена библиографска информация;

Към всяка услуга има подробно разписана информация за нейното съдържание и начина на ползване. Достъпът до специализираните онлайн услуги е от тук: www.rodina-bg.org/elektronni-uslugi-za-chitateli. Възползвайте се! 

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора