Романът "Печатарят" и Силвия Томова в Стара Загора

На 14 януари 2016 г. книгата за първия български печатар - Яков Крайков бе представена в Книжарница "Приятели" със съдействието на Библиотека "Родина", "Пътуващите книги на Стара Загора" и Издателство "Жанет 45".