Документите, подлежащи на дигитализиране в Библиотека "Родина", са от колекциите на фонд Краезнание и са с отношение към културно-историческото наследство на Стара Загора и региона, като всички те са с вече изтекли авторски права.

Колекция "Периодични издания"
 • времеви обхват 1882 – 1944
 • 231 заглавия, издавани и печатани в Стара Загора
  • вестници – 120 заглавия
  • списания – 36
  • единични листове – 21
  • продължаващи сборници (отчети, годишници, алманаси) – 22
  • ръкописни вестници и издания на нередовен печат – 14
  • периодични издания от областта, печатани в Стара Загора – 32

Колекцията от Старозагорски периодични издания на фонд Краезнание в библиотека "Родина" съдържа вестници, списания и продължаващи сборници – отчети, годишници, алманаси, излизали в Стара Загора през периода 1882 - 1944 г.  Голяма част от съхранените източниците са в лошо състояние – пожълтяла и трошлива хартия, избледняло мастило, зацапвания и допълнителни бележки върху текста. Не липсват и такива с откъснати страници или изрязани карета.
В библиотека "Родина" са съхранени 56 заглавия с много липсващи броеве и годишнини. От тях: вестници – 23 заглавия; списания – 13; отчети, годишници, алманаси – 20  заглавия.

Колекция "Книги"
 • времеви обхват 1842 – 1944
 • 587 заглавия (в библиотека "Родина") 

Съдържа произведения и преводи на старозагорски автори, поети и писатели, спомени и мемоари на старозагорци и книги за Стара Загора, печатани в периода 1842 – 1944 г.
В Стара Загора са издадени приблизително 1312 заглавия.

Колекция "Ръкописи"
 • времеви обхват 1854 – 1873
 • книги – 4 заглавия (в библиотека "Родина")

Съдържа учебниците "Словесност" (1854) на Тодор Шишков, "Риторика" (1868) на Пенчо Друмев, "Химия" и "Ботаника" (1873) на Стефан Плосков. 

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора