Читателската карта важи за 12 месеца. Тя е лична и не може да се преотстъпва и ползва от друго лице.

В Централна библиотека “Родина”

 • За граждани над 16 години – 5.00 лв.;
 • За пенсионери и хора с увреждания – 4.00 лв.;
 • Целевата група по проект “Отворени врати” – 2.00 лв.;
 • Дневна читателска карта в Читалня – 1.00 лв.;
 • Читатели на филиалите, при ползване на Читалня или Заемна за дома, доплащат до пълния размер на абонаментната читателска карта в ЦБ.

Във филиалите “Георги Кирков”, “Димитър Благоев” и Детски отдел

 • За граждани над 16 години – 5.00 лв.;
 • За деца до 16 години, пенсионери и хора с увреждания – 3.00 лв.

Във филиалите “Августа Траяна”, “Митьо Станев” и “Лозенец”

 • За граждани над 16 години – 4.00 лв.;
 • За деца до 16 години, пенсионери и хора с увреждания – 2.00 лв.

За еднодневно ползванe на документи в читалните

 • Ползване на библиотечни документи – 0.50 лв.;
 • Тематична справка – 1.00 лв.;
 • На читалня за редки и ценни библиотечни документи – 1.00.

Граждани с адресна регистрация извън Старозагорска община

 • Се записват за читатели само в Централната библиотека срещу депозит 30.00 лв. за заемане на един източник. Същите имат право да ползват само ЦБ и да заемат за дома едновременно до 3 библиотечни единици. Депозитът е дължим на читателя след връщане на заетите документи, отписване от библиотеката и представяне на квитанцията.
 • Депозит, непотърсен в течение на една година след последната дата на връщане в картона, остава в полза на библиотеката.

Преференции

 • Деца до 16 години, чиито родители или братя и сестри са записани за читатели на библиотеката, ползват 50% намаление от цената на абонаментната си карта.

Освобождават се от абонамент

 • Щатните и хонорувани служители на НЧ “Родина”;
 • Работещите в библиотека “Родина” и в градската библиотечна системата, както и пенсионирали се библиотечни специалисти в “Родина”;
 • Специалистите от Отдел “Култура”, Регионален исторически музей, Старозагорска художествена галерия, литературните музеи в града за служебно ползване;
 • Дарители на библиотеката (по преценка на ръководството) за 1 година или завинаги;
 • Доброволци по проектите, по които библиотеката работи (по преценка на ръководството).