След участие с проект в конкурс на Министерство на културата за допълваща субсидия през 2009 г. Библиотека “Родина” получи 3000 лв., с които са приведени в състояние на достъпност за хора с увреждания и в много добър санитарно-хигиенен вид коридора, тоалетната и вътрешния двор на централната сграда. Ремонтните дейности са дофинансирани с 2000 лв. от Обществения дарителски фонд в Стара Загора.