След участие с проект в конкурс на Министерство на културата за допълваща субсидия през 2009 г. Библиотека “Родина” получи 3000 лв., с които са приведени в състояние на достъпност за хора с увреждания и в много добър санитарно-хигиенен вид коридора, тоалетната и вътрешния двор на централната сграда. Ремонтните дейности са дофинансирани с 2000 лв. от Обществения дарителски фонд в Стара Загора.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора