След участие с проект за компютърна техника и ремонтни дейности Библиотека “Родина” получи през месец юли 2006 г. целева субсидия от Министерство на културата в размер на 5000 лв. бяха изразходвани: С 2000 лв. от предоставените средства беше закупена компютърна техника и с 3000 лв. бе подменено осветлението в сградата на Централна библиотека "Родина".