След участие с проект за закупуване на нови книги Библиотека “Родина” получи през месец май 2005 г. целева субсидия от Министерство на културата и туризма в размер на 1000 лв.