Приключи конкурсът “Помощ за библиотеките 2004”, обявен от Националния център за книгата. Комисията разгледа постъпилите проекти от цялата страна и одобри субсидии за 169 от тях, между които е и библиотека "Родина" – Стара Загора. Общата стойност на проектите е 271 110 лева, от които НЦК осигурява 112 171 лева или над 40%. Отпуснатата субсидия за библиотека "Родина" е 1300 лв., с които бяха закупени нови книги за библиотеката.