След участие с проект за компютърна техника Библиотека “Родина” получи през месец юли 2004 г. целева субсидия от Министерство на културата в размер на 3000 лв. Предоставените средства бяха изразходвани за закупуване на компютърни конфигурации за Централна библиотека.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора