Стара Загора - годишнини 2008
петък, 28 декември 2007

Бележити годишнини – Стара Загора 2008 г.

· 240 г. от съграждането на църквата “Св. Димитър” (1743), превърната в развалини при опожаряването на Стара Загора на 2 август 1877 г. и възстановена след Освобождението.

· 200 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община (1808).

· 190 г. от рождението на Филип Велев (1818, с. Габарево, Казанлъшко-1883), главен учител в Стара Загора и Казанлък, преводач и автор на “Граматика гръко-българска”; открил първото българско училище в Одрин (1852).

· 175 г. от създаването на първото светско училище в Стара Загора (1833) с учител Атанас Иванов /Даскал Атанас/.

· 175 г. от рождението на Тодор Николов Шишков (1833, В.Търново-1896), възрожденски учител, преводач и автор на учебници, основател на читалището в Железник през 1860 г. чийто наследник днес е НЧ „Родина”, Стара Загора.

· 175 г. от рождението на Ирина Попгеоргиева-Екзарх (1833, Ст.З.-ок. 1878), племенница на Александър Екзарх; живее и работи като преводачка в Цариград.

· 175 г. от рождението на Никола Славов Близнаков (1833, с. Змейово-04.02.1909, Ст.З.), свещеник, участвал в подготовката на Старозагорското въстание 1875 г., дългогодишен председател на настоятелството на църквата “Св. Никола” и един от главните деятели за възстановяването й след опожаряването на града.

· 170 г. от рождението на митрополит Методи Кусев /светско име Тодор Йовчев Кусев/ (1838, Прилеп-01.11.1922, Ст.З.), възрожденски духовен и просветен деец; първи ректор на новоучредената Българска духовна семинария в Цариград (1892-1894) и първи старозагорски митрополит (1894-1922); инициатор за залесяването на пустеещия хълм “Ахмак баир”, превърнат в парк “Аязмото” в Стара Загора.

· 170 г. от рождението на Никола Вълев (1838, Ст.З.-1868), националреволюционер, загинал като четник в четата на Хаджи Димитър.

· 170 г. от рождението на Дочо Колев (1838, Ст.З.-1868), националреволюционер, загинал като четник в четата на Хаджи Димитър.

· 170 г. от рождението на Слави Тошев (1838, Ст.З.-1896, Ст.З.), търговец, читалищен деец и виден старозагорски общественик.

· 165 г. от рождението на Койчо Георгиев /Койчо Байрактар/ (1843, Ст.З.-10.02.1894), член и куриер на Старозагорския таен революционен комитет, знаменосец на Старозагорското въстание 1875 г.

· 165 г. от рождението на Михаил Жеков (1843, Ст.З.-30.09.1875), търговец, член на Старозагорския таен революционен комитет, участник в Старозагорското въстание 1875 г.

· 165 г. от рождението на Николаки Стоилов (1843, Ст.З.-?), търговец, един от основателите на Старозагорския таен революционен комитет и негов касиер, спомоществовател за построяването на нова сграда за Първа смесена прогимназия в Стара Загора.

· 160 г. откакто в черквата “Св. Богородица” престават да четат и пеят на гръцки език (1848).

· 160 г. от първия опит за модерно здравеопазване в Ески Заагра (1848). Д-р Хрисанта Бодури (българин по произход), изпратен в града от Александър Екзарх по молба на старозагорските общинари, въвежда амбулаторно обслужване, абонамент за визити, здравни беседи пред населението, отваря аптека и др.

· 160 г. от откриването (1848) на първото в града модно ателие за женски дрехи от съпругата на д-р Хрисанта Бодури.

· 160 г. от рождението на Минко Минев (1848-1932), учител, търговец, адвокат; участник в Старозагорското въстание 1875 г. Кмет на Стара Загора от април 1912 до април 1915 г.

· 160 г. от рождението на Христо /Христаки/ Добрев Сяров (1848, Ст.З.-21.03.1917, Пловдив), участник във Втората българска легия (1867-1868) в Белград, сподвижник на Васил Левски, член на Старозагорския таен революционен комитет.

· 160 г. от рождението на Руси Аргов /Аргоолу Клепалото/ (1848 Ст.З.-1876, Пазарджик), член на Старозагорския таен революционен комитет, участник в Старозагорското въстание 1875 г.

· 160 г. от рождението на Иван Драгомиров (1848, Ст.З.-1910, Пловдив), лекар, общественик и педагог.

· 160 г. от рождението на Стефан Чифудов (1848-май 1876), куриер на Старозагорския таен революционен комитет, участник в Старозагорското въстание 1875 г.

· 160 г. от рождението на Макс Верих (1848, Чехия-1924), учител по рисуване и краснопис в Девическата гимназия в Стара Загора.

· 155 г. от рождението на Иван Костадинов Черепов (1853, Ст.З.-12.12.1894, Ст.З.), юрист и общественик; кмет на Стара Загора от септември 1894 до декември 1894. Умира по време на мандата си.

· 155 г. от рождението на Христо Зафиров (1853, Ст.З.-1906), Битолски митрополит Григорий Охридски.

· 150 г. от първото по рода си статистическо описание на българска община във възрожденската ни книжнина – „Статистическо описание на Ескизаарската каза” от хаджи Господин Славов, издадено през 1858 г. в Цариград.

· 150 г. от създаването на първата здравна осигуровка у нас. През 1858 г. ескизаарската българска църковно-училищна община разпределя 45 хил. гроша - сума за издръжка на дипломиран лекар и за лекарства, между всички данъкоплатци.

· 150 г. от откриването на американско девическо училище в Стара Загора (1958) от мисионера д-р Теодор Байнгтън.

· 150 г. от рождението на Сава Колев Казмуков (1858-1936), кмет на Стара Загора от декември 1894 до април 1899 и от септември 1909 до февруари 1910 г.

· 145 г. от построяването на прохода “Св. Никола” (1863) по заповед на Метхад паша.

· 145 г. от рождението на Константин Иванов Кожухаров (1863-27.01.1943), лекар, основател на сиропиталището към благотворително дружество “Добрий самарянин”.

· 140 г. от провеждането на първия учителски събор в Стара Загора (1868), на който се разискват учебните програми и се избират учебници. На събора е взето решение за въвеждане на взаимоучителната метода, за ограмотяване на възрастните, за изнасяне на реферати и за събиране на българския фолклор.

· 140 г. от рождението на Георги Данов (1868, с. Шипка-неизв.), учител, читалищен деец, член на настоятелството и на театралната комисия на дружество “Театър”.

· 140 г. от гибелта на старозагорците Марин Начев, Цоньо Бъчваров, Дочо Колев, Тончо Стоянов, Паньо Хаджипенев, Георги Пенчев (1868) – четници в четата на Хаджи Димитър.

· 135 г. от рождението на Райна Азманова-Кунчева (1873, Ст.З.-1940, Пловдив), учителка.

· 130 г. от рождението на Трифон Илиев (1812 Ст.З.-1878), търговец, открива в дюкяна си българска книжарница; баща на Атанас Т. Илиев.

· 130 г. от създаването на читалище „Развитие”, с. Дълбоки (1878).

· 125 г. от построяването на Хаджиангеловата къща (1883) от дебърския строител уста Георги, една от най-старите къщи в Стара Загора – къща музей “Градски бит ХІХ век”.

· 125 г. от основаването в Стара Загора на “Ученолюбиво дружество” (1883), наследник на читалището от 1860 г. Дружеството просъществува до 1894 г. Негов приемник е дружество “Театър” – читалище “Родина”.

· 125 г. от полагане началото на учителска и ученическа библиотека (1883) в девическата гимназия “Мария Луиза” в Стара Загора.

120 г. от основаването на Първа народна смесена прогимназия "Николаки Стоилов" (1888), днес СОУ "Васил Левски".

· 115 г. от рождението на Иван Василев Воденичаров (1893, Ст.З.-23.08.1953, Бургас), хирург.

· 110 г. от създаването на читалище „Просвета”, с. Сладък кладенец (1898).

· 110 г. от смъртта на д-р Теодор Байнгтън (1831-1898), американски мисионер, доктор по богословие, основал през 1848 г. американско протестантско девическо училище в Стара Загора.

· 105 г. от създаването на читалище „Св. Климент Охридски”, с. Малка Верея (1903).

· 105 г. от основаването на “Есперантска дружина” в Стара Загора (1903).

· 105 г. от смъртта на Никола Дечев (1880-1903), деец на македоно-одринското революционно движение.

· 105 г. от рождението на Димитър Куманов (1903, Ст.З.-1981, Пловдив), художник живописец.

· 105 г. от бр. 1 /единствен/ на хумористичния в. “Любовни трепети”. Стара Загора, 1903.

· 100 г. от построяването на Железопътна гара Стара Загора (1908).

· 100 г. откакто в Стара Загора историческото дружество “Августа Траяна” слага началото на сбирка от картини за откриване на художествена галерия в града (1908).

· 100 г. от откриването на частните печатници “Напредък” на Стефан Камбуров и “Ганьо Колев и брат”, наричана “Модерна печатница” (1908).

· 100 г. от създаването на читалище „Съзнание”, с. Казанка (1908).

· 100 г. от създаването на читалище „Димитър Наумов”, с. Преславен (1908).

· 100 г. от отпечатването (1908) на книгата „Принос към историята на Стара Загора” на Димитър Илков.

· 95 г. от смъртта на Стефан Стойков Салабашев (1847, Ст.З.-1913, Чирпан), търговец, общественик, кмет на Стара Загора от 1887 до 1890 г.

· 95 г. от рождението на Атанас Митев Комитов (1913-03.04.1934), един от основателите на РМС в Стара Загора.

· 95 г. от кн. 1 на сп. “Ранни цветя”. Младежко списание за изящна литература. Стара Загора, 1913. /Излизат 2 кн./

· 90 г. от създаването на читалище „Развитие”, с. Оряховица (1918).

· 90 г. от основаването (1918) на първата филхармония и на първия смесен хор в Стара Загора от дружество “Театър” – читалище “Родина”.

· 85 г. от създаването на читалище „Развитие”, с. Самуилово (1923).

· 85 г. от бр. 1 на литературния алманах “Везни”. Ред. Гео Милев. Стара загора, 1923.

· 85 г. от бр. 1 на в. “Литературен глас”. Седмичен вестник за литература, изкуство, научни и обществени въпроси. Ред. Д. Б. Митов. Стара Загора, 1928-1944.

· 85 г. от създаването на Съюз на професионалните музиканти – клон Стара Загора (1923).

· 85 г. от откриването на еврейско училище в Стара Загора (1923), към което се създава и ученическо еврейско дружество.

· 85 г. от смъртта на Димитър Начев Косев (1847-1923), един от кметовете на Стара Загора след Освобождението /по негово време се прави ремонт на Старозагорските минерални бани – поставят се курни/, народен представител във ВНС 1886 г.

· 85 г. от смъртта на Никола Р. Алтънков (1862, с. Габарево, Старозагорско-1923), училищен инспектор, автор на учебници, учебни помагала и др.

· 80 г. от създаването на читалище „Христо Ботев”, с. Памукчии (1928).

· 80 г. от създаването на читалище „Пробуда”, с. Маджерито (1928).

· 80 г. от създаването на читалище „Пробуда”, с. Бенковски (1928).

· 80 г. от създаването на читалище „Пробуда”, с. Загоре (1928).

· 80 г. от създаването на читалище „Христо Ботев”, с. Пряпорец (1928).

· 80 г. от създаването на читалище „Пробуда”, с. Сулица (1928).

· 80 г. от създаването на читалище „Гранит”, с. Ново село (1928).

· 75 г. от основаването на ученическо дружество “Ашомер Ацаир” (1933).

· 75 г. от смъртта на Стойко Алексиев-Комит Стойчо (1842-1933), член на Легията на Раковски, опълченец, почетен гражданин на Стара Загора, Габрово, Търново и Плевен.

· 75 г. от смъртта на Христо Шиваров (30.10.1850- 1933), учител, секретар деловодител на Старозагорския таен революционен комитет.

· 70 г. от създаването на първия кадастрален, нивелационен и регулационен план на Стара Загора (1938).

· 70 г. от създаването на читалище „Съзнание, с. Руманя (1938).

· 70 г. от рождението на Тотьо Нанев (1938), кмет на Стара Загора от март 1988 до януари 1990 г.

· 70 г. от рождението на Стоян Стоянов (1938), председател на временната управа на Стара Загора от октомври 1990 до октомври 1991 г.

· 70 г. от смъртта на Иван Димитров Дайров (1869, Ст.З.-1938, Сливен), лекар, един от учредителите на БСДП на връх Бузлуджа.

· 65 г. от смъртта на проф. Стефан Киров Абаджиев (1861, Ст.З.-1943, София), юрист, редовен член на БАН, декан и ректор на Софийския университет. Член на Международната дипломатическа академия в Париж, на Американската академия за политически и социални науки и на Института за административни науки в Букурещ. Доктор по политически науки и по право на Брюкселския университет, член на постоянния арбитражен съд в Хага.

· 65 г. от създаването на първата ученическа духова музика в Стара Загора (1943) – в Мъжката гимназия от учителя Иван Маджаров.

· 60 г. от откриването на градския радиовъзел (1948).

· 60 г. от откриването на Техникума по ветеринарна медицина (1948).

· 60 г. от откриването на базово училище “Васил Левски” (1948).

· 60 г. от смъртта на Стефан Петков Драгнев (1871, Ст.З.-1948, София), лекар. По негова инициатива се открива неделно училище за изучаване на чужди езици; почетен член на дружество “Добрий самарянин”.

· 55 г. от откриването на Пето основно училище (1953).

· 50 г. от смъртта на Стефан Кюмюрев (1882-1958), банков чиновник; кмет на Стара Загора от април 1924 до декември 1927 г.

· 50 г. от смъртта на Еме Господинова Бакалова (1882, Швейцария-1958), учителка по френски език в Мъжката гимназия, поетеса.

· 50 г. от смъртта на Съба Костова (1875-1958), лекарка и активна деятелка на Българския червен кръст; основател и ръководител на дружество “Самарянка” в Стара Загора; участва в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г.; племенница на Хаджи Димитър.

· 45 г. от откриването на СОУ “Максим Горки” (1963).

· 45 г. от откриването на Техникума по химическа промишленост “Д. Менделеев” (1963).

· 45 г. от откриването на Първа смесена гимназия “Христо Ботев” (1963).

· 45 г. от смъртта на проф. Борис Антонов Митов (11.01.1891-1963), български художник живописец.

· 40 г. от смъртта на Никола Генчев (1896-1968), юрист, доктор на стопанските науки; кмет на Стара Загора от декември 1931 до май 1934 г.

· 20 г. от създаването на читалище „Даскал Петър Иванов” в Стара Загора (1988).

· 15 г. от смъртта на Антон Михайлов Георгиев (1916, Хасково-1993), писател, автор на книги с разкази, повести, новели, романи, пиеси и др.; редактор на в. “Септември” и алманах “Хоризонт” в Стара Загора.

Последна промяна: четвъртък, 29 април 2010