Стара Загора - март 2008
петък, 28 декември 2007

 

·         140 г. от рождението на Мильо Георгиев Касабов (1868, Чирпан-27.01.1937, Ст.З.), учител, редактор, издател, книжар; един от основателите на Книжовно дружество “Просвета”; баща на поета Гео Милев.

·         80 г. от основаването на Българо-немско дружество в Стара Загора и от организирането на първия практически курс по немски език (1928).

 

 

03.03.

·         110 г. от рождението на Данчо Делчев /Йордан Делчев Митев/ (1898, Хасково-30.11.1965, Ст.З.), артист и член на театралната комисия на дружество “Театър”; брат на актрисата Мара Шопова.

·         65 г. от бр. 1 на бранническия лист “3 март”. Стара Загора, 1943.

·         5 г. от смъртта на Генчо Узунов (28.10.1919, Ст.З.-2003, София), писател, член на СБП.

 

04.03.

·         75 г. от смъртта на Мирчо Мирчев Стоянов (09.03.1857-04.03.1933), учител, адвокат, общественик – кмет на Стара Загора; баща на поета Иван Мирчев.

·         60 г. от рождението на Недялка Янева Филипова (1948), журналистка.

 

05.03.

·         70 г. от рождението на Радичка Михайлова Богданова (1938), оперна певица, музикален педагог и общественик.

 

08.03.

·         110 г. от рождението на проф. Д. Б. Митов /Димитър Борисов Митов/ (1898, Казанлък-30.06.1926, София), литературен критик и преводач, редактор и автор на книги и учебници за българската и западноевропейската художествена литература, за театралното изкуство и др.; преподавател и ректор във ВИТИЗ (дн. НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”).

 

10.03.

·         60 г. от рождението на Румен Славов Хайгъров (1948), скулптор.

 

14.03.

·         100 г. от рождението на проф. Николай Костов Карабашиев (1908-29.12.1976), физик, професор в СУ “Св. Кл. Охридски”, в ПУ “Паисий Хилендарски” и във ВМИ, София; един от основателите и почетен член на Съюза на научните работници в България.

·         70 г. от смъртта на о.з. генерал-майор Иван Пашинов (1862, Свищов-1938, Пловдив), военен и обществен деец, прославил българското оръжие като командир на 23-ти пехотен Шипченски полк и на Втора бригада на 8-ма Тунджанска дивизия; герой при превземането на Одринската крепост; погребан е в Стара Загора.

 

15.03.     

·         100 г. от бр. 1 на в. “Демократически вестник”. Орган на бюрото на Демократическата партия в Стара Загора. Ред. Еньо Разпопов. Стара Загора, 1908.  /Излиза в 8 бр./

 

17.03.

·         85 г. от рождението на Георги Стефанов (17.03.1923, с. Речица, Сливенско-22.11.1985, Ст.З.), художник живописец.

 

19.03.   

·         100 г. от рождението на академик Димитър Петров Димитров (1908, Ст.З.-08.10.1975, София), археолог и историк на изкуството, преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”, директор на Археологическия музей и на Археологическия институт с музей при БАН; основател и гл. редактор на сп. Археология; почетен гражданин на Стара Загора.

 

20.03.  

·         130 г. от рождението на Тодор Пъндев (1878, Ст.З.-22.04.1946, София), учител, музикален деец; автор на детски оперети, на учебници по пеене, сборници и др.; основател и диригент на първия детски хор – Детска музикална китка “Родни звуци”.

 

24.03.

·         75 г. от рождението на Марин Халачев (1933, Ст.З.), писател, публицист, драматург; живее в гр. Пловдив.

·         65 г. от смъртта на Димитър Драгиев (1869, Раднево-1943, София), виден апостол на земеделското движение в България; учител, един от създателите на Книжовно дружество “Просвета”, автор и публицист, редактор и издател на в. Справедливост, в. Земеделско знаме и в. Земеделска правда; съучредител и дългогодишен ръководител на БЗНС.

 

25.03.

·         145 г. от рождението на Петър Савов Чолаков /с псевдоним Светослав Зарин/ (1863, Ст.З.-01.12.1952, София), писател и публицист; автор на книги с повести, преводач от английски и френски.

·         130 г. от рождението на Златан Станчев (25.03.1878, Добрич-03.03.1949, Ст.З.), учител, музикален педагог, хоров диригент, композитор на маршови песни; организатор на ученически курсове по цигулка, китара, виолончело…; диригент на струнен оркестър и на народен хор при дружество “Театър”, на смесен църковен хор при църквата “Св. Богородица”; един от основателите на Старозагорската опера.

 

28 (16 стар стил).03.

·         200 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община. Първият документ, който свидетелствува, че в града действа своеобразен „общински съвет” е от 28 (16 стар стил) март 1808 г., когато Екзарх Руси и още дванадесет „чорбаджии” (първенци) от Захра искат от Хилендарския манастир учител, който да учи децата по „обичая древни”.

 

28.03.  

·         65 г. от откриването на Държавното средно техническо училище “Георги Бенковски” (1943) – Строителен техникум.

·         60 г. от създаването на Окръжната прокуратура в Стара Загора (1948).

 

30.03.           

·         40 г. от смъртта на академик Георги Стефанов Хлебаров (06.12.1886, Ст.З.-1968, София), учен животновъд, един от основателите на Агрономическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; основател и директор на Централната птицевъдна опитна станция, на Централния скотовъден институт и на Института по животновъдство при БАН в София.

 

 

Последна промяна: сряда, 02 януари 2008