Стара Загора - май 2008
петък, 28 декември 2007

 

·         85 г. от кн. 1 на “Оранжева земя”.  Двумесечно списание за политика, литература, стопанство и съюзен живот  на сдружените земеделци в Стара Загора. Ред. Методи Друмев, Христо Райковски и Сл. Стоянов. Стара Загора, 1923. /Единствен брой./

 

 

02.05.

·         65 г. откакто по решение на годишното отчетно-изборно събрание (1943) Културно-просветно дружество “Театър” се преименува в Народно читалище “Родина”.

 

10.05.

·         115 г. от смъртта на хаджи Господин Хаджиславов (1811, Ст.З.-1893), търговец; виден и заслужил деятел на учебното, просветното и църковното дело в града; представител на Стара Загора в Цариград по уреждането на църковния въпрос; първи кмет на града след Освобождението с права на мирови съдия – от април 1878 до май 1879 г.

 

11.05.  

·         150 г. от първото тържествено честване на празника “Св. Св. Кирил и Методий” в Стара Загора (1858).

 

13.05.

·         40 г. от смъртта на Георги Желев Хинчев (25.05.1897, Ст.З.-1968, София), артист, оперен певец; солист в Народна опера, София.

 

10.05.

·         30 г. от смъртта на Мина Николов Иванов (18.09.1896, Ст.З.-1978, София), скулптор, автор на бюст-паметника на Теофано Попова в Стара Загора.

 

20.05

·         65 г. от рождението на Ивайло Драганов Калайджиев (1943, Пловдив), инженер, зам. кмет на Община Стара Загора през 1996-1999 г.

 

21.05.

·         125 г. от рождението на Борис Иванов Бакалов (1883, Ст.З.-06.07.1961, София), юрист, поет и преводач; адвокат и председател на Окръжния съд в Стара Загора, член на Съюза на българските писатели и на Туристическото дружество – клон Стара Загора.

 

22 05.

·         115 г. от смъртта на Васил Костов Налбуров (1866, Ст.З.-1893, София), писател, драматург, първият български режисьор.

 

25.05.

·         100 г. от откриването на първата междуградска телефонна линия Стара Загора – Русе (1908).

 

31.05.

·         55 г. от рождението на Светлин Генов Танчев (1953, Кнежа), научен работник, доктор на селскостопанските науки, автор на монографии; ректор на Тракийския университет; кмет на община Стара Загора от м. декември 2007 г.

 

 

Последна промяна: сряда, 02 януари 2008