Коледарски и сурвакарски празници - Ямбол 2007
вторник, 20 ноември 2007

КОЛЕДАРСКИ И СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИЦИ - ЯМБОЛ 2007

На 14 декември 2007 г. (петък) от 14.00 часа в Голяма зала на Община Ямбол ще се проведе празник на Българското народно танцово изкуство по случай Коледните и Сурвакарски празници. Празникът има конкурсен характер.
Организатори на празника са: Община Ямбол, Общество за фолклор за югоизточна България и Младежки дом ”Георги Братанов” - Ямбол.

Вашите заявки за участие в програмата молим да изпратите до 10.12.2007 г.

За справки:
8600 гр. Ямбол
Градски парк
Младежки дом ”Георги Братанов”
п.к. 122

Телефони: 046/661 684 ; 661 685 ; 661 686
Донка Илиева


С Т А Т У Т

ЗА ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО “КОЛЕДАРСКИ И СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИЦИ - ЯМБОЛ 2007“
ДВАНАДЕСЕТОТО ИЗДАНИЕ С КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР

 

І. ЦЕЛИ НА ПРАЗНИКА

1. Проучване,съхраняване и утвърждаване на народното танцово изкуство, неговото богатство и многообразие.
2. Стимулиране интереса и любовта към народното танцово изкуство.
3. Осигуряване взаимовръзка и приемственост между поколенията.
4. Осигуряване взаимовръзка и приемственост между самодейното и професионалното народно изкуство.
5. Празника се провежда ежегодно и има конкурсен характер.

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса имат право да участват самодейни танцови състави за сценично разработен танц. Времетраенето на танцовата програма е до 15 минути, като в нея е включен поне един танц третиращ зимните празници и обичаи.
Участниците в празника (конкурса) са разделени по възрастови групи:

Първа група - до 14 години
Втора група - над 14 години

Участниците в празника попълват ЗАЯВКА по приложен образец.
Правото на цялостно и частично аудио и видео заснемане на конкурса е единственно на организаторите, а след това и размножаването им с цел популяризиране на изпълненията.


ІІІ. ЖУРИ И КЛАСИРАНЕ

1. Класирането на участниците в конкурса се осъществява от жури, в чийто състав са известни специалисти в областта на народното танцово изкуство.

2. Журито класира изпълнителите по възрастови групи, като оценява танцовите възможности и достойнства на изпълнителите.

В първа група за: първа награда - 200 лв., втора награда - 150 лв., трета - 100 лв.
Във втора група: първа награда - 300 лв., втора награда – 250 лв., трета - 150 лв.
Предвиждат се награди за стимулиране в размер на 200 лв.

3. Всички участници получават дипломи.

ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ПОЕМА ВЕДОМСТВОТО, КОЕТО ГИ ИЗПРАЩА.


МЛАДЕЖКИ ДОМ ”ГЕОРГИ БРАТАНОВ” - ЯМБОЛ


З А Я В К А

От......................................................................................................................
Представител на .....................................................................................................................
Ръководител.....................................................................................................
Адрес.................................................................................................................

ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ

1................................................................................................................ ........мин.

2................................................................................................................ ........мин.

3................................................................................................................ ........мин.

Общо:........... мин.


Дата
Подпис:........................

Последна промяна: вторник, 20 ноември 2007