Откриване на изложба
четвъртък, 15 ноември 2007

 

Сдружение „Приятели на Старозагорския исторически музей”
РБ „Захарий Кнажески”
Стара Загора
 
 
И З Л О Ж Б А
 
МЕДАЛИ, ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ,
СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА ГРАДА НИ
 
С участието на:  Петър Цаклев, Николай Гичев, Анани Карагьозов
 
15 – 30 ноември 2007
 
Фоайе - І етаж
Регионална библиотека, бул. Руски № 46
 
Откриване: 15 ноември 2007 г. (четвъртък) 17:30 часа
 
Сдружението моли гражданите, които притежават материали , свързани със Стара Загора, да ги предоставят за попълване на фонда на Старозагорския исторически музей
Последна промяна: четвъртък, 15 ноември 2007