Представяне на българския Монд дипломатик
четвъртък, 25 октомври 2007

АЛИАНС ФРАНСЕЗ - СТАРА ЗАГОРА
БЪЛГАРСКИЯТ "МОНД ДИПЛОМАТИК”

Ви канят на

ПРЕДСТАВЯНЕ

с участието на

проф. д.ф.н. ВЕНКО КЪНЕВ
Директор

ЮРИЙ БОРИСОВ
Главен редактор

чл.кор. проф. д.ф.н. ВАСИЛ ПРОДАНОВ
Член на редакционния съвет

Регионална библиотека „Захарий Княжески”
25 октомври2007г. (четвъртък)
18.00 часа
бул. Руски № 46, зала І етаж

LMD по света

 
Le Monde diplomatique се ползва с престижа на едно от най-авторитетните в света издания за външнополитически анализи. Неговите читатели, включително и в България, са политици, дипломати, преподаватели във ВУЗ, бизнесмени.
Към октомври 2007 г. Le Monde diplomatique има 71 международни издания, 38 от които печатни, останалите - електронни. Излиза на 26 езика в общ тираж над 2,2 милиона екземпляра. Част от това голямо семейство е и българският "Монд дипломатик"