Проект "Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!"
понеделник, 09 юли 2007

Проект "Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!"

01.05.2006 г. – 30.10.2007 г.

Цел на проекта: Стимулиране на детското четене и провокиране интереса към знанието и творчеството у децата до 14-годишна възраст чрез използване на традиционни практики и на новите модерни технологии.

Подкрепен от: Фондация “Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по проект “Дребни пари за голяма промяна”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Стойност на проекта: 2 950 лв.

Задачи на проекта:

- Изграждане на детски културно-информационен център.
- Създаване на динамичен детски сайт.
– Учредяване на Детски клуб “Приятели на книгата”.
– Осъществяване на програма “Ваканция в библиотеката”.
– Установяване на партньорство между клуб “Приятели на книгата” и Дом “Незабравка”.

Партньори:
Детски парламент, “Клубове по мислене” в ОУ “Николай Лилиев”, ІVа клас при ОУ “Самара”, Езикова школа при НЧ “Родина”.

 


 

Ваканция в Детската библиотека – 2007

П р о г р а м а

Всеки ден:

Творческо ателие

Рисуване. Към обявените през м. юни теми („Всичко за Франклин”, „Любими приказки, любими герои”) се добавя и темата „В забавния свят на WINX и WITCH”.
Моделиране. Изработване от пластилин, глина, цветна хартия и др. материали на различни предмети, фигурки, композиции.

Лятна читалня в двора на библиотеката
Игри на открито

Всеки понеделник:

Издаване на Информационен бюлетин
Интересни факти и събития от различни области на знанието и културата.

Всяка сряда:

Опознай историята
Исторически пътешествия – викторини из миналото на Стара Загора, България, Европа и света.

Всеки петък:

Петъчни четения
Четене на глас на откъси от любими книги, верижни четения, конкурси за най-добър четец...


Детската интернет страница може да бъде видяна на адрес http://www.rodina-bg.org/dete


Последна промяна: неделя, 28 октомври 2007