Проект "Модерното читалище – център на младежки дейности"
понеделник, 09 юли 2007

Проект "Модерното читалище – център на младежки дейности"

01.12. 2006 г. – 30.04. 2007 г.

Цел на проекта: Съвременно техническо оборудване на читалището с цел подпомагане развитието на любителските форми на творчество сред младежите и дооборудване на библиотека “Родина”.

Подкрепен от: Фондация “Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по проект “По-добро бъдеще”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Американската агенция за международно развитие.

Стойност на проекта: 12 000 лв.

Задачи на проекта:
- Осъвременяване дейността на читалището с цел адекватен отговор на нуждите на обществото.
- Разширяване на културната и образователната дейност на читалището и утвърждаването му като духовен център на общността.
– Увеличаване броя на младежите, занимаващи се с художествено творчество.
– Осигуряване на допълнителни ресурси за дигитализация на библиотечните фондове и на по-добри възможности за поддържане на динамичен библиотечен сайт.

Осигурени са следните технически средства:
– В читалището – 2 бр. микрокомпютърни системи – свързани с интернет, 2 бр. принтери – матричен и лазарен, многофункционално лазерно устройство, професионален пулт за художествено театрално осветление Евролайт с прилежащи силови части за захранване на осветителни тела, видеокамера. – В библиотека “Родина” – лаптоп, дигитален фотоапарат; домашно кино.

Резултати:
- Читалището е оборудвано с модерни технически средства, подпомагащи културната и образователната дейност на съставите за любителско творчество и библиотеката. – Подготвен е и е реализиран пластично-музикалният спектакъл "Вдъхновение" по "Дуенде" на Маркес и други материали от Младежката театрална студия “Сцена 99”. Постановчици: Теодора Лазарова, Валерий Кондратцев и Христофор Недков, ръководител на студията.
– Участие на спектакъла в Международния младежки театрален фестивал “Време” - Враца, 2007. - Зала 49 в читалището е превърната в ново алтернативно театрално пространство за града, на чиято сцена се играят театрални спектакли, организират се литературни четения, камерни концерти и други инициативи. – Разширяват се възможностите за поле на изяви и контакти с други читалища и състави от страната и чужбина.

Последна промяна: понеделник, 09 юли 2007