Национален поетичен конкурс Нова Загора 2007
петък, 29 юни 2007

 

ПОКАНА

за участие в
Трети Национален поетичен конкурс "Нова Загора 2007"

Община Нова Загора и Читалище "Диньо Петров Сивков" обявяват Трети Национален поетичен конкурс "Нова Загора 2007". Право на участие имат български граждани и българи живеещи извън пределите на страната, които пишат на български език и са на възраст над 18 години. Конкурсът е анонимен. Всеки автор може да участва с до 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък плик приложи име, адрес, телефони за контакти.

Обявяването на резултатите и награждаването ще се извърши на 1 октомври 2007 г.

Ще бъдат присъдени: Награда на Община Нова Загора

Първа награда - 200 лв.
Втора награда - 150 лв.
Трета награда - 100 лв.

Краен срок за изпращане на творбите - до 30 август 2007 г. на адрес:

гр. Нова Загора
Площад "Свобода" №4
Читалище "Диньо П. Сивков"
П. К. 75
За поетичния конкурс

Телефони за контакти: 0457 / 22772

Последна промяна: петък, 29 юни 2007