Юбилей - 145 години библиотека Родина – Стара Загора
неделя, 10 декември 2006

145 години библиотека “Родина” – Стара Загора


На рождения ден на библиотека – 25 март – се проведе семинар “Един работен ден в библиотека “Родина” за читалищни библиотеки от Южна България. Демонстриран бе програмният продукт “Автоматизирана библиотека” на фирма “РС-ТМ”. Споделен бе 10-годишният опит на библиотеката в автоматизацията на библиотечните процеси. Представени бяха проектите, по които се работи, и интернет страницата на библиотеката.
 

 
На юбилея и 9 май – Денят на Европа – бе посветена изложбата “Документалното културно наследство на Европа във фондовете на обществените библиотеки от Старозагорска област”. Представени бяха книги и периодични издания из фондовете на библиотека “Родина”, библиотека “Захарий Княжески” – Стара Загора, Регионален исторически музей – Стара Загора и библиотека “Искра” – Казанлък. Събитието бе част от Информационната и комуникационната програма на Делегацията на Европейската комисия в България за Отбелязване на деня на Европа.

По случай 1150 г. от създаването на българската азбука от братята Кирил и Методий библиотека “Родина” гостува от 24 май до 13 юни на книжарница “Хеликон” с изложбата “Възрожденска книжнина”, в която бяха изложени най-старата книга в библиотеката – Требник от ХVІІ век, черковнославянска литература, учебници, исторически и светски книги – малка част от неоценимото богатство на града.

На 27 май в Община Стара Загора фотоизложбата “България през погледа на една американка” бе открита от нейния автор Нанси Болт. Г-жа Болт е изпълнителен директор за дейностите по американско-българския проект "Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги" (ABLE), в който библиотека “Родина” участва. Гост на библиотеката бе и Филис Ларисон – библиотекар в публичната библиотека в гр. Литълтън, Колорадо.
 

 
Пред американските гости, представители на местната власт, колеги и граждани бе представен Общественият информационен център в библиотеката, резултат от дейностите по два проекта – Проектът ABLE и проект “Модерна библиотека” на Обществен дарителски фонд – Стара Загора. ОИЦ е базиран на Информационен център за хора с физически увреждания, създаден по проект “Отворени врати”, подкрепен от проект “Читалища”. Центърът предоставя разнообразна информация: за местното управление и общност; социална информация, свързана с проблемите на хората с увреждания, на малцинствените групи, на деца и възрастни в неравностойно положение; правна информация; информация за Европейския съюз, за финансиращи програми, за възможности за обучение и др. Предлага и други услуги: интернет достъп; набор на текст и текстообработка; принтиране, копиране и сканиране; изпращане и получаване на факс и др.

С доклад на тема "Книжовното документално богатство от Възраждането в културната памет на Стара Загора" Доля Чикакчиева участва на 7 и 8 юни в Научна конференция "Българската книга и библиотеките през Възраждането", организирана от библиотека "Зора" - Сливен.

От юни до октомври библиотека "Родина" гостува на книжарница "Хеликон" с изложба "Документалното културно наследство на Европа във фондовете на библиотека "Родина". Представени бяха книги и фотокопия на периодични издания от ХІХ в. На 10 октомври бе открита изложбата "Старите учебници говорят..." - учебници и учебно-помощна литература от края на ХІХ - началото на ХХ век.

На 1 ноември 2005 г. в книжарница "Хеликон" бе представено изданието на библиотеката "Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора" (Своден каталог). Библиографският указател включва възрожденските книги, съхранени до наши дни в библиотека "Родина", библиотека "Захарий Княжески", Регионален исторически музей и библиотеката на Старозагорската митрополия. Електронният вариант на изданието можете да видите тук.

Последна промяна: петък, 30 март 2007