Проведе се изборът на библиотеки, в които ще се инсталира Jaws for Windows
неделя, 10 декември 2006

На 01.02.2006 г. ръководният екип на проекта на СБИР “Достъп до електронна информация за хора с увреждания”, подкрепен от Британски съвет - България, определи библиотеките, в които ще се инсталира софтуерният продукт Jaws for Windows за обслужване на читатели със зрителни увреждания. Утвърдените библиотеки са 9 от цялата страна. Една от тях е и библиотека "Родина" - Стара Загора.

Повече за критериите за подбора и утвърдените библиотеки можете да прочетете тук.

Предстои инсталиране на софтуерния продукт на една работна станция в библиотеката и обучение на библиотечните специалисти за работа със специализирания софтуер .

Презентация на резултатите от проекта “Достъп до електронна информация за хора с увреждания” ще бъде представена на 16 март 2006 г. (четвъртък) от 12.00 ч. в АУЛА на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Последна промяна: четвъртък, 28 декември 2006