Национален конкурс за фотографи Мигове
понеделник, 12 февруари 2007
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИ „МИГОВЕ”

Организатор: Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски” – Казанлък

Условия за участие:
- В конкурса за фотографи „Мигове” няма тематични ограничения;
- Авторите могат да участват в конкурса с черно-бели и цветни снимки във формат 20/30 см;
- Всеки автор може за участва с най-много три снимки;
- Снимките се изпращат на организаторите без паспарту;
- Върху гърба на всяка снимка трябва да се съдържа следната информация: наименование на творбата; трите имена на автора; възраст на автора (навършени години); населено място; точен адрес и телефон за връзка; училище или читалище, школа, клуб; име на ръководителя;
- Всеки автор трябва да изпрати своя цветна снимка (малък формат);
- Класираните участници и техните придружители ще бъдат поканени в Казанлък за награждаване;
- Най-добрите снимки ще бъдат включени в представителната изложба „Мигове”.

Възрастова група:
В конкурса могат да участват автори на възраст от 11 до 14 навършени години.

Критерии за оценка:
- идея
- художествени качества
- прецизно техническо изпълнение

Срокове:
- Необходимо е снимките да бъдат изпратени в добре затворен плик най-късно до 26 февруари 2007 г. (важи датата на пощенското клеймо);
- Организаторите ще уведомят класираните участници и ще ги поканят в Казанлък, заедно с техните придружители, до 5 март;
- Класираните автори ще получат наградите си на 26 март (понеделник) във фоайето на Дом на културата „Арсенал”, където в 18.00 часа се открива представителната изложба „Мигове”.

Адрес за изпращане на творбите:
6100 Казанлък, област Стара Загора
ул. „Кокиче” № 3, пощенска кутия 93
Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски”
За конкурса „Мигове”

Телефони за контакт и информация:
Казанлък: 0431/ 62 068, 64 568 (Общински детски комплекс „Свети Иван Рилски”)
София: 02/9202 317 – вътрешен 420 (Национален дворец на децата)

УСПЕХ НА ВСИЧКИ ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА!

НА ДОБЪР ЧАС, „ЧУДОМИРИАДА 2007”!

 

Последна промяна: понеделник, 12 февруари 2007