Конкурс за рецитатори и разказвачи Сладкодумци
петък, 09 февруари 2007
КОНКУРС ЗА РЕЦИТАТОРИ И РАЗКАЗВАЧИ „СЛАДКОДУМЦИ”

Организатор: Основно училище „Чудомир” – Казанлък

Условия за участие:
- Няма ограничения за темите и жанра на изпълняваните творби, но е желателно те да бъдат хумористични;
- Конкурсът за рецитатори и разказвачи „Сладкодумци” е индивидуален. Колективни изпълнения няма да бъдат оценявани и класирани;
- Броят на изпълняваните творби е неограничен, но общата продължителност на изпълнението им не може да превишава 5 (пет) минути;
- Изпълненията трябва да бъдат заснети с видеокамера, записани на CD, DVD или видеокасета и изпратени на организаторите за оценка и класиране;
- Записите на изпълненията трябва да бъдат придружени от следната информация: трите имена на изпълнителя; възраст на изпълнителя (навършени години); населено място; точен адрес и телефон за връзка; учебно заведение или читалище, школа, клуб; име на ръководителя; заглавие на изпълнявания материал; автор на материала; продължителност на изпълнението;
- Всеки изпълнител трябва да изпрати своя цветна снимка (малък формат);
- Записите няма да бъдат връщани;
- Класираните изпълнители и техните придружители ще бъдат поканени в Казанлък за участие в спектакъла „Победители” и в заключителния спектакъл „Чудомириада 2007”, по време на който ще бъде извършено награждаването.

Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците ще се извърши в две възрастови групи:
1-ва група - от 6 до 10 навършени години
2-ра група - от 11 до 14 навършени години

Критерии за оценка:
- настроение
- изразителност
- пластика

Срокове:
- Необходимо е записите да бъдат изпратени в подходяща опаковка най-късно до 26 февруари 2007 г. (важи датата на пощенското клеймо);
- Организаторите ще уведомят класираните участници и ще ги поканят в Казанлък, заедно с техните придружители, до 5 март;
- Отличените изпълнители ще участват в спектакъла „Победители” (класираните на второ и трето място и носителите на специални награди) на 28 март от 14.00 часа в Дом на културата „Арсенал” и в заключителния спектакъл „Чудомириада 2007” (класираните на първо място) на 28 март от 18.00 часа, когато ще бъде и награждаването.

Адрес за изпращане на записите:
6100 Казанлък, област Стара Загора
ул. „Старозагорска” № 26
Основно училище „Чудомир”
За конкурса „Сладкодумци”

Телефони за контакт и информация:
Казанлък: 0431/62 522
GSM: 0887 476 583 (Основно училище „Чудомир” – Казанлък)

УСПЕХ НА ВСИЧКИ ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА!

НА ДОБЪР ЧАС, „ЧУДОМИРИАДА 2007”!

 

Последна промяна: понеделник, 12 февруари 2007