Библиотека Родина гостува на книжарница Хеликон
неделя, 10 декември 2006

1150 г. от създаването на българската азбука от братята Кирил и Методий
145 г. от създаването на библиотека “Родина”, Стара Загора


БИБЛИОТЕКА “РОДИНА”

ГОСТУВА НА

КНИЖАРНИЦА “ХЕЛИКОН”

24 май – 13 юни 2005 г.

В изложбата:
най-старата книга в библиотеката – Требник от ХVІІ век,
черковнославянска литература,
учебници,
исторически и светски книги –
малка част от неоценимото богатство на града