Проект "Българската художествена литература в нашите библиотеки" 2005
събота, 16 декември 2006

Проект "Българската художествена литература в нашите библиотеки"

   През месец юни 2005 г. приключи конкурсът "Българската художествена литература в нашите библиотеки", обявен от Националния център за книгата. Комисията разгледа постъпилите проекти от цялата страна и одобри субсидии за 179 от тях, между които е и библиотека "Родина" - Стара Загора. Отпуснатата субсидия за библиотеката е 1000 лв., с които бяха закупени нови книги за библиотеката.