Проект "Помощ за библиотеките 2004"
сряда, 13 декември 2006

Проект "Помощ за библиотеките 2004"

Приключи конкурсът “Помощ за библиотеките 2004”, обявен от Националния център за книгата. Комисията разгледа постъпилите проекти от цялата страна и одобри субсидии за 169 от тях, между които е и библиотека "Родина" - Стара Загора. Общата стойност на проектите е 271 110 лева, от които НЦК осигурява 112 171 лева или над 40%. Отпуснатата субсидия за библиотека "Родина" е 1300 лв., с които бяха закупени нови книги за библиотеката.

Последна промяна: понеделник, 15 януари 2007