Стара Загора - февруари 2005
вторник, 02 януари 2007
95 г. от откриването на лечебницата на д-р Невена Ханчева.
 
01.02.
·         60 г. от смъртта на Богдан Филов (1883-1945), историк, създател на Българския археологически институт и негов директор, председател на БАН, политик и държавник.
 
08.02.         
·         110 г. от бр. 1 на в. “Самозащита”. Местен вестник със симпатии към Народно-либералната партия. Отг. ред. Б. Атанасов. Стара Загора, 1895. /излиза в 21 бр./
·         105 г. от бр. 1 на “Старозагорски окръжен глашатай”. Местен рекламен лист. Ред.-стопанин Онуфрий Седмаков. Стара Загора, 1900. /излиза в 54 бр./
 
12.02.         
·         195 г. от рождението на Атанас Иванов (1810-1897), учител, читалищен деец, основател на първото светско училище (01.03.1841) в Стара Загора.
 
17.02. 
·         55 г. от смъртта на Никола Петков Икономов (1896-1950), драматург, театрален актьор.
 
21.02.         
·         80 г. от бр. 1 на “Кооперативен лист”. Периодично издание на работническата кооперация “Напред”. Стара Загора, 1925-1927. /излиза в 3 бр./
 
24.02.         
·         60 г. от бр. 1 на в. “Септември”. Орган на Обл. комитет на ОФ. Ред. комитет. Стара Загора, 1945-1990.
 
26.02.         
·         60 г. от рождението на Янаки Кавръков (1945-2002), художник живописец.
 
27.02.         
·         105 г. от смъртта на Георги Стефанов Митов (1875-1900), живописец.
 
28.02.         
·         110 г. от основаването (1895) на комитета “Св. Иван Милостиви” от митрополит Методи Кусев, имащ за цел залесяването на Аязмото и др. обществени дейности.