Библиотека "Родина" получи финансиране за компютърна техника
неделя, 10 декември 2006

След участие с проект за компютърна техника Библиотека “Родина” получи целева субсидия от Министерство на културата в размер на 3000 лв. Предоставените средства ще бъдат изразходвани за автоматизация на библиотечно-информационното обслужване на читателите в Детския отдел на библиотеката, ул. “Българско опълчение” № 69.

 

Последна промяна: четвъртък, 28 декември 2006