Старозагорска епархия
понеделник, 03 януари 2011

"Научи ни Господи тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце."
/Пс. 89:12/

Възлюбени в Господа чеда на светата ни епархийска църква,

Отива си поредната година от нашия временен земен живот. Тя отминава тихо и незабелязано, както си отидоха предишните години. За едни от нас тя бе добра, а за други, които като че ли са повече, бе поредната трудна и неблагодарна. Различна е оценката, която ние човеците даваме на отиващата си година, защото различни са нашите критерии, различни са и очакванията, които ние възложихме на отминаващата 2011 година. Това, което трябва обаче безпристрастно и непредубедено да признаем е че годината, с която се разделяме бе такава, каквато я направихме самите ние. За онези от нас, които търсеха Бога и вършеха добро годината бе добра и ги обогати с мъдрост, опит и духовно възрастване. За онези, които разчитаха само на себе си и търсеха единствено своето добруване, вършейки зло, годината не бе толкова добра и само намали оставащото време на живота им.

 
Ето, идва поредната година от нашия временен земен живот. Тя пристига шумно и дългоочаквано, както идваха предишните години. За едни от нас тя ще бъде добра, а за други ще бъде трудна и обременяваща. Различни са очакванията, които ние човеците възлагаме на настъпващата година, защото различни са нашите ценности, различни са и нашите стремления, които ние ще пренесем в настъпващата 2012 година. Това, което трябва обаче безпристрастно и непредубедено да признаем е че годината, която посрещаме ще бъде такава, каквато ние самите ще направим. За онези от нас, които търсят Бога и вършат добро годината ще бъде добра и ще ги обогати с мъдрост, опит и духовно възрастване. За онези, които разчитат само на себе си и търсят единствено своето добруване, вършейки зло, годината ще бъде не толкова добра и само ще намали оставащото време на живота им. Ето възлюбени, как всеки пречупва през призмата на собствения си светоглед както оценките си за миналите събития, така и приоритетите си за бъдеще. Ето защо, ние започнахме нашето архипастирско обръщение към Вас с думите на псалмопевеца св. пророк и цар Давид, който казва: "Научи ни Господи тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце." /Пс. 89:12/. Тези думи на боговдъхновеното Свещено Писание ясно ни указват необходимостта да правим изводи от миналото, да помним уроците, които ни преподават отминалите дни,та черпейки от извора на придобития опит непрекъснато да помъдряваме и духовно да възрастваме. Затова, ние бихме желали да Ви припомним и думите на Господа Иисуса Христа, Който ни увещава: "Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде" /Мат. 6:33/. Ние вярващите хора, а най-вече ние православните християни, съзнавайки истината, че без Бога не можем да вършим нищо /Йоан 15:5/, даваме своите оценки и възлагаме своите надежди, слагайки в центъра на всемирното битие Бога.
И тъй, възлюбени в Христа Господа братя и сестри, вместо да се впуснем в човешки оценки на изминалото време и вместо да градим смели и самонадеяни планове за бъдещето, нека всецяло и предано се отдадем на благия Божий промисъл, нека се доверим на Този, Който ни извика към битие и Който по-добре от самите нас знае нашите истински нужди, нека в навечерието на новолетието ведно с цялата Църква молитвено да промълвим:
"Владико Господи Боже наш, извор на живота и безсмъртието, създател на всички видими и невидими твари! Ти положи времената и годините в твоя власт, и с премъдрия и всеблагия Твой промисъл управляваш всичко... Обнови правия дух в нашите сърца. Укрепи ни в православната вяра и направи да успяваме във вършенето на добри дела... Избави и през настъпващата година нашето Отечество, всеки наш град и село и всички страни от зли обстоятелства, от глад, мор, земетръс, потоп, градушка, огън, меч, нападение на другородци, от междуособни войни и от всякакви смъртоносни рани, болести, скърби и беди. Премахни от нашата страна всички вражди, безредия и междуособни борби. Дай на всички ни мир, твърда и нелицемерна любов, благоустройство, добродетелен, безгрешен и дългоденствен живот със здраве и успех във всяко добро...Дай, щедродарителю Боже, на всички нас и на всеки благопотребния дар: запази вярата, закрепи Отечеството ни, умири света, утеши скърбящите, изцери болните, повдигни падналите, възвърни в пътя на истината и спасението заблудените, подкрепи трудещите се, вразуми невежите и закриляй сираците и вдовиците. Сподоби ни винаги - на Тебе, безначалния Отец, с Твоя единороден Син и с пресветия и животворящ Твой Дух, в едно същество просляван Бог, да принасяме благодарност и да възпяваме Твоето пресвято име: слава на Тебе, Боже, Благодетелю наш, във вечни векове! Амин! (Из богослужебната химнография)

ЧЕСТИТА И БОГОБЛАГОСЛОВЕНА ДА БЪДЕ НОВАТА 2012 ГОДИНА!

Из Православен календар 2012
Издание на Старозагорската митрополия

Последна промяна: сряда, 07 март 2012