Професионални гимназии
неделя, 10 декември 2006


Информацията за учебните заведения е публикувана по реда на получаването й.

Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски"

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6000, бул. "Св. Патриарх Евтимий" 114
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Директор: Стоян Иванов Стоянов
тел. 042/ 622 715
Помощник-директори: тел. 042/ 622 915
Канцелария: тел./факс: 042/ 622 915
Касиер: 042/ 625 389
Учебно-тренировъчен център: тел./факс: 042/ 397 56
интернет страница: http://www.tg.stz.bg

Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов"

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6006, бул. "Св. Патриарх Евтимий" 21
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Директор: д-р Камен Димитров Ябълкаров
тел. 042/ 607 767
Секретар: тел. 042/ 607 364
интернет страница: http://pgvmsz.hit.bg/

повече >>

 

Професионална гимназия по електротехника "Георги Стойков Раковски"

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6000, ул. "Генерал Столетов" 185
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Директор: инж. Райчо Стойчев Иванов
тел. 042/ 680 012
Канцелария
работно време: 7.30 - 16.30 ч.
тел. 042/ 680 956

повече >>

 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6000, ул. "Граф Игнатиев" 11
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Директор: инж. Георги Славов Славов
тел. 042/ 600 641
Канцелария
работно време: 8.00 - 16.30 ч.
тел. 042/ 622 277

повече >>

 

Професионална гимназия по механотехника и транспорт

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6000, ул. "Генерал Столетов" 183
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Директор: инж. Лидия Николаева Иванова
тел. 042/ 681 096
Канцелария
работно време: 8.00 - 16.30 ч.
тел. 042/ 269 140
Училищно настоятелство
Лице за контакт: Кольо Димов Колев
Библиотека
работно време: 8.00 - 16.30 ч.

интернет страница: http://tmtt.cjb.net/

повече >>

 

Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6001, бул. "Никола Петков" 4
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Директор: инж. Начо Димитров Начев
тел. 042/ 681 659; 042/ 681 277
Канцелария
работно време: 7.45 - 17.00 ч.
тел. 042/
681 659; 042/ 681 277
интернет страница: http://electronica-stz.hit.bg

повече >>

 

Професионална гимназия по биотехнологии и хим. технологии "Д.Менделеев"

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6000, ул. "Ген. Столетов" 185
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Директор: Веселина Иванова Милева

тел.: 042/ 681 374
Пом.-директор: тел.: 042/ 681 870
Канцелария:
работно време: 8.00 - 16.30 ч.
тел.: 042/ 680 953
Общежитие: тел.: 042/ 680 749

 

Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгина"

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6000, ул. "Св. Княз Борис" 86
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Директор: Танка Нейчева
тел.: 042/ 652 038
Канцелария: тел.: 042/ 631 118
Счетоводство: тел.: 042/
624 282

Професионална гимназия по строителство и дървообработване "Инж. Недьо Ранчев"

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6000, кв. Лозенец, ул. "Мусала" 38
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

тел.: 042/ 649 188; 625 308

Средно училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова"

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6000, ул. "Армейска" 9
тел.: 042/ 241 433

Частна професионална гимназия по икономика и търговия "Траяна"

Адрес за кореспонденция: Стара Загора 6000, кв. "Железник", ул. "Арх. Хр. Димов" 39
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

 

 

Последна промяна: сряда, 30 май 2007