Анкетна карта
неделя, 10 декември 2006А Н К Е Т Н А К А Р Т А
за включване на старозагорските учебни заведения в сайта


Наименование:.....................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция:.....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Директор:............................................................................................................................................

тел./факс:.................................................................................

Канцелария
тел./факс.................................................... Работно време...................................................................

e-mail за връзка:.........................................................................

интернет страница:...............................................................................................................................

Училищно настоятелство
Лице за контакт:...................................................................................................................................
тел.:..................................................................... e-mail:.....................................................................
Дейност (до 10 печатни реда)

История на училището (до 15 печатни реда)

Патронен празник:.................................................................................................................................

Специализирани паралелки (прием):........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Извънкласни форми:..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


Проекти и програми:...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Библиотека
Фонд................................................................... Работно време ............................................................

Награди (за училището, учители, ученици):...............................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Свободен текст (до 20 печатни реда)


За контакти и допълнителна информация:
Библиотека “Родина”, бул. “Руски” № 17; тел.: 042/ 630 113 - Директор;
042/ 623 855 - Координатор ОИЦ, Заемна за възрастни, Краезнание;
042/ 630 012 - Справочно-библиографски отдел, Читалня;
тел./факс: 042/ 603 950 - Обществен информационен център
www.rodina-bg.org e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.