Социални дейности
неделя, 10 декември 2006

Дирекция “Социално подпомагане”

Oбщина Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” 8

предлага следните социални услуги

Социални услуги за деца:

1. Психологически и юридически консултации за деца и семейства;
2. Приемна грижа;
3. Съдействие при осиновяване;
4. Предотвратяване на изоставяне;
5. Реинтеграция.

Услугите се извършват от отдел “Закрила на детето”.

Подробна информация:
тел. 042/605 486
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
http://ozd-stz.hit.bg/


Социални услуги за лица с увреждания:

I. Социални услуги в общността

1. Личен асистент – за лица с 90% и над 90% намалена работоспособност с право на чужда помощ или деца с 50% и над 50% намалена възможност за социална адаптация с право на чужда помощ.

Подробна информация:
тел. 042/ 605 486

2. Домашен социален патронаж.

Подробна информация:
тел. 042/ 721 76 и на
адрес: кв. “Три чучура – юг”
“Дневен дом за деца и младежи с умствена изостаналост”
тел. 042/ 605 486

II. Социални услуги в специализирани институции

Към настаняване в специализирани институции се прибягва при изчерпване на всички възможности за самостоятелен живот в общността.

В зависимост от възрастта и здравословното състояние социалните заведения са:

1. Дом за стари хора;
2. Дом за стари хора с определение за лежащи;
3. Дом за възрастни с физически увреждания;
4. Дом за възрастни с умствена изостаналост;
5. Дом за възрастни с психични разстройства;
6. Дом за възрастни със сетивни нарушения;
7. Дом за възрастни с деменция.

На територията на община Ст. Загора са разкрити – Дом за възрастни с физически увреждания; Дом за стари хора и Дом за възрастни с умствена изостаналост.

По-подробна информация относно изискванията и процедурата за настаняване:
тел. 042/605 492 и на
адрес: ул. “Стефан Караджа” №8

III. Целеви помощи за:

- отопление;
- транспортно обслужване;
- жичен телефон;
- заплащане на наем за общински жилища;
- две безплатни пътувания годишно с БДЖ и автобусен транспорт в страната;
- безплатно балнеолечение;
- еднократна помощ за лечение в чужбина;
- преустройство на жилище;
- покупка и приспособяване на лек автомобил;
- покупка и ремонт на лични технически помощни средства.

По-подробна информация относно условията и реда за отпускане на целевите помощи:
тел. 042/ 605 492 и на
адрес: ул. “Стефан Караджа” №8

Информацията е предоставена от Дирекция "Социално подпомагане"

Последна промяна: сряда, 02 юни 2010