Кметове
неделя, 10 декември 2006

Използвани източници:

150 години Община Стара Загора. Документален летопис 1849 – 1999. Състав.: Нейчо Кънев, Лилия Филипова, Светла Димитрова, София Василева. 2. изд. Ст. Загора, 1999. 288 с. (Библиотека Нашето минало. 11).

Кой кой е в Стара Загора и региона. Справочник. Ст. Загора, 1999. 176 с.

 

Публикуваните снимки до 2007 г. са собственост на Регионален исторически музей – Стара Загора
Фотограф: Цветан Четъшки

 


• Петко Рачов Славейков
12 юли – 19 юли 1877

След освобождението на Стара Загора е избран за председател на Временния административен съвет.


• Хаджи Господин Славов
април 1878 – май 1879

Роден през 1811 г. в Стара Загора. Търговец, училищен и църковен настоятел, представител на Стара Загора в Цариград по уреждането на църковния въпрос. Умира през 1893 г.

Хаджи Господин Славов

• Стефан Стойков Салабашев
юни 1879 – февруари 1883
април 1886-октомври 1887 (Председател на Временна комисия, която управлява града до изборите през октомври 1887)
октомври 1887 – септември 1890

Роден в Стара Загора през 1847 г. Търговец, общественик, избиран в почти всички състави на Общинския съвет. В летописа на новата история на града остава като кмета възстановител. Умира през 1913 г.

Стефан Салабашев


• Димитър Начев Косев
март 1883 – януари 1885
февруари 1900 – април 1901

Роден в Стара Загора през 1847 г. Завършва средно и висше юридическо образование в Болград. До 1878 г. е учител в Трявна и първи кмет на града след освобождението му. Съдия в Нова Загора и родния си град, народен представител в ІІІ ВНС (1886) и в ХІІ ОНС (1902), окръжен и общински съветник. Умира в Стара Загора през 1923 г.

Димитър Начев

• Стефан Сливков
март 1885 – март 1886

Роден в Стара Загора през 1837 г. Бележит деец на националноосвободителното движение, един от създателите и подпредседател на местния революционен комитет, съратник на Левски. Заточен в Диарбекир от1873 до 1878 г. Всеотдаен строител на свободна България – кмет, помощник-кмет, член на Окръжния съвет и народен представител от Народната партия. Умира през 1917 г.


• Мирчо Мирчев Стоянов
октомври 1890 – април 1893

Роден в Стара Загора през 1857 г. Завършва Класното гръцко училище в Одрин. Учител в Лозенград и Стара Загора, секретар на Дирекцията (министерството) на правосъдието, адвокат и съдебен следовател. Дългогодишен общински съветник. Публицист. Издава първия Старозагорски общински вестник. Баща на поета Иван Мирчев. Умира през 1933 г.

Мирчо Стоянов

• Георги Иванов Кюмюрев
април 1893 – септември 1893
/временно изпълняващ длъжността кмет/

Роден в Стара Загора през1855 г. Член на Революционния комитет в града, съратник на Левски. Участва в Старозагорското въстание 1875 г. и в Освободителната руско-турска война 1877-1878 г. Депутат във ВНС 1879 г., околийски началник, няколко пъти помощник-кмет. Член на Народната партия и ярък русофил. Умира в Стара Загора през 1921 г.


• Пенчо Славов
септември 1893 – август 1894
ноември 1903 – април 1908

Роден в Стара Загора през 1855 г. Завършва местното класно училище. Търговец, деец на националноосвободителното революционно движение, член на местния комитет. След освобождението е в Окръжния съвет, съдебен изпълнител и следовател в Окръжния съд. Избиран многократно за общински съветник и помощник-кмет. Умира в Стара Загора през 1917 г.


• Иван Черепов
август 1894 – декември 1894

Роден в Стара Загора през 1853 г. Завършва местното класно училище и Земеделското училище в гр. Табор, Чехия. Земеделец и търговец. Участник в революционното движение. След Освобождението работи за административното укрепване на Стара Загора и окръга. Член е на Главния съвет на департамента (окръга) и помощник-прокурор в Окръжния съд. Умира още през първата година на кметския си мандат – 12 декември 1894 г.


• Сава Колев Казмуков
декември 1894 – март 1899
септември 1909 – януари 1912

Роден в Стара Загора на 24 ноември 1858 г. Завършва местното класно училище. Работи като мирови съдия в Харманли и Бургас и като адвокат в Стара Загора. Член на Народната партия и ярък русофил. Деец на БЧК. Умира в Стара Загора на 3 юли 1936 г.

Сава Казмуков

• Христо Иванов Кожухаров
май 1899 – януари 1900

Роден в гр. Стрелча, Панагюрско през 1860 г. Завършва основно образование в Панагюрище, а средно и висше юридическо в Одеса. Участва като доброволец в Освободителната война 1877-1878 г. Работи като съдия в Радомир, Плевен и Чирпан и като адвокат в Стара Загора. Народен представител във ВНС през 1886 г., общински съветник, училищен настоятел. Като кмет на Стара Загора продължава дейността по възстановяването и благоустройството на града. Деец на Националлибералната партия. Умира през 1933 г.


• Петър Кабакоев
април 1901 – октомври1903

Роден в Стара Загора през 1850 г. Завършва местното класно училище. Учител в Мъглиж и родния си град. След Освобождението е секретар на Окръжния съд и главен съветник на Окръжния съвет в Стара Загора, съдия и председател на Окръжния съд в Бургас. Адвокат и общински съветник в Стара Загора, където умира през 1932 г.

Петър Кабакоев

• Гочо Бонев
5 (18)октомври 1903 – 25 октомври (7 ноември) 1903

Роден в Стара Загора през 1866 г. Завършва класното училище и се занимава с търговия. Доброволец в Сръбско-българската война 1885 г. Като кмет заема поста си един ден и подава оставка. Умира през 1920 г.


• Стефан Стоенчев
25 октомври (7 ноември) 1903 – изборът му е оспорен и обявен за незаконен

Роден в с. Дълбоки през1851 г. Завършва Старозагорското класно училище. Търговец. Член на Народната партия. Общински съветник, училищен и църковен настоятел. Умира през 1921 г.


• Иван Праматаров
ноември 1903 – ноември 1903
Роден в Стара Загора през 1865 г. Финансист. Умира през 1934 г.


• Йовчо Хитров
май 1908 – август 1909

Роден в с. Кортен, Сливенско, през 1862 г. Завършва военното училище в София. Служи като офицер в Сливен, Бургас, Казанлък, Харманли и Стара Загора. Участва в балканските и в Първата световна война; полковник. Член на Демократическата партия и председател на старозагорската организация. От 1919 г. е директор на Популярната банка в Стара Загора. Умира в София през 1921 г.

Йовчо Хитров

• Минко Минев
април 1912 – април 1915

Роден в Стара Загора през 1848 г. Учител, търговец, адвокат, общественик. Член на местния революционен комитет. Един от ръководителите на Старозагорското въстание през 1875 г. Народен представител на Стара Загора в ІV ОНС. Член на Народната партия, политически емигрант в Русия и Турция по време на Стамболовия режим. Бил е околийски финансов началник и член на Общинския съвет. Умира в Стара Загора на 7 януари 1932 г.

Минко Минев

• Настьо Пачауров
април 1915 – септември 1918 (временно изпълняващ длъжността)
Роден в Стара Загора през 1886 г. Адвокат. Умира през1969 г. в Пловдив.


• Иван Нонов
септември 1918 – декември 1918 (временно изпълняващ длъжността)

Роден в с. Енина, Казанлъшко, през 1869 г. Завършва първия випуск на Педагогическото училище в Казанлък. Участва като доброволец в Сръбско-българската война. Работи като учител в редица градова. От 1901 до 1919 г. живее в Стара Загора. Член на Демократическата партия. Умира през 1922 г. в с. Енина.


• Коста Цокев
декември 1918 – октомври 1919 (временно изпълняващ длъжността)

Роден в Габрово през 1867 г. Завършва Априловската гимназия и Казанлъшкото педагогическо училище. Учител в редица градове, включително и в Стара Загора, където умира през 1933 г.


• Михаил Русев Сливков
октомври 1919 – май 1921

Роден в Стара Загора през 1868 г. Завършва местното класно училище. Търговец, съдебен пристав при Старозагорския съд, член на ръководствата на акционерни дружества. Виден общественик, член на Народната партия, на културно-просветно дружество “Театър” (днес НЧ “Родина”). Умира през 1937 г. в Стара Загора.


• Господин Баирков
юни 1921 – октомври 1921 (временно изпълняващ длъжността)

Роден в Чирпан през 1885 г. Завършва Старозагорската мъжка гимназия и юридически науки в София и Брюксел.Участва в Балканската и Първата световна война. Член на БЗНС. Умира през 1939 г.


• Христо Спасов Фетваджиев
ноември 1921 – февруари 1923
юли 1923 – април 1924 (временно изпълняващ длъжността)
декември 1941 – 11 септември 1944

Роден на 8 октомври 1889 г. в Стара Загора.Завършва Старозагорската мъжка гимназия, ШЗО и право в Софийския университет. Участник в Балканската , Първата и Втората световна война. Работил като адвокат и юрисконсулт на Старозагорската община, председател на Окръжния съвет. Член на Централното настоятелство на Съюза на българските градове.Двигател на духовния живот на Стара Загора. Умира на 21 декември 1977 г.

Христо Фетваджиев

• Михаил Тенев Дончев
март 1923 – май 1923 (временно изпълняващ длъжността)

Роден в с. Любенова махала, Новозагорска околия, през1889 г. С незавършено гимназиално образование. Търговец на добитък и месо. Член на БЗНС. Умира през 1941 г.


• Васил Янакиев Сейреков
юни 1923 – юли 1923 (временно изпълняващ длъжността)
юни 1934 – октомври 1935

Роден в гр. Шумен през 1875 г. Племенник на Васил Друмев - митрополит Климент. Завършва Търновската гимназия и Военното училище. Посвещава се на военната кариера, о.з. полковник. Участва в балканските и Първата световна война. Общественик, доблестен командир и гражданин. Умира в Стара Загора през 1944 г.


• Стефан Георгиев Кюмюрев
април 1924 – януари 1928

Роден в Стара Загора през 1882 г. Завършва местното класно мъжко училище и Земеделското училище в Плевен. Работи като банков служител в Пловдив и Стара Загора. Виден общественик. Член на Демократическия сговор. /В края на 1927 г. си подава оставката като кмет, след което се получава единственият в историята на Старозагорското общинско самоуправление прецедент. През януари 1928 г. в Стара Загора има двама кметове: подалият оставка (но все още неприета от окръжния управител и без царски указ за освобождаване от длъжност) Стефан Кюмюрев и избраният на мястото му (но все още без царски указ) арх. Желязко Рашев. През целия януари1928 г. и двамата подписват документи на законно основание/ Умира през 1958 г. в Стара Загора.


• арх. Желязко Рашев
февруари 1928 – юли 1928

Роден в Стара Загора през 1890 г. Завършва гимназия в родния си град и архитектура в гр. Мюнхен, Германия. До първата световна война работи във Варна, а след нея - в Стара Загора. Известен архитект. Член на Национално-либералната партия. Умира в Стара Загора през 1961 г.

Желязко Рашев

• Тодор Бонев Мирчев
август 1928 – декември 1928 (временно изпълняващ длъжността)

Роден през 1890 г. в Стара Загора. Завършва местната гимназия и Юридическия факултет на Софийския университет. Учител, адвокат. Участва в балканските и Първата световна война. Член на Демократическия сговор. Умира през 1934 г.


• Васил Николов Карагьозов
януари 1929 – декември 1931

Роден в гр. Чирпан през 1890 г. Завършва Мъжката гимназия в Стара Загора и Юридическия факултет на Софийския университет. Участва в Първата световна война, а след нея се установява като адвокат в Стара Загора. Член на Националнолибералната партия. Умира през 1962 г.

Васил Карагьозов

• Д-р Никола Генчев Георгиев
февруари 1932 – май 1934 (м. януари-февруари 1032 г. - временно изпълняващ длъжността)

Роден през 1896 г. в Стара Загора. Завършва местната Мъжка гимназия и право в Софийския университет. Специализира във Франкфурт. Юрист, доктор на стопанските науки. Доброволец в първата световна война. Работи в Дойче банк-София, във фирмата “Братя Златеви” и като адвокат в Стара Загора. От 1935 г. е в столичните предприятия “Храноизнос” и “Хранекспорт”. Член на Демократическата партия. Умира през 1968 г. в София.


• Стефан Димитров Бояджиев
ноември 1935 – ноември 1936

Роден в Стара Загора през 1879 г. Завършва местната гимназия и висше икономическо образование в Белгия. Работи като директор на Търговската банка в София и Буграс, председател на Търговската камара в Бургас и като областен директор по професиите в Стара Загора. Член на Народната партия. Избиран за народен представител през 1911 г., за помощник-кмет и кмет на Бургас. Умира през 1949 г.


• Начо Димитров Начев
декември 1936 – юни 1938

Роден в Стара Загора през 1882 г.Завършва основно образование в родния си град, средно - в Одрин и висше юридическо в гр. Лвов, Полша. Работи като адвокат в Стара Загора. Член на Либералната партия - радослависти. Избиран за народен представител и общински съветник. Умира през 1960 г. в Стара Загора.


• Аспарух Луков
юни 1938 – декември 1941


• Тачо Колев Даскалов
11 септември 1944 – 20 октомври 1944

Роден през 1898 г.в гр. Раднево. Завършва средно образование в Стара Загора, а висше юридическо в Софийския университет. Работи в Областния комитет и в Националния съвет на ОФ, като секретар на Президиума на Народното събрание. Умира в София през 1964 г.


• Георги Василев
20 октомври 1944 – 1 февруари 1947

Роден в Стара Загора през 1904 г. Завършва средно образование в родния си град, учи три години във висше земеделско училище в Дания. След кметския мандат работи в Околийския и Окръжния комитет на ОФ в Стара Загора и като директор на СП “Комунални услуги”.


• Бончо Койчев Тотев
1 февруари 1947 – 16 март 1948
30 май 1949 – 28 юли 1950

Роден през 1897 г. в Стара Загора. Завършва средно образование в родния си град и висше юридическо в Софийския университет. Адвокат в Гълъбово и Стара Загора, прокурор, градски и окръжен съветник. Умира в Стара Загора през 1971 г.

Бончо Койчев

• Панайот Атанасов Георгиев
16 март 1948 – 30 май 1949

Роден през 1915 г. в с. Поздивище, Костурско. През 1923 г. семейството му се преселва в Стара Загора. Работил е като кооперативен служител, оксиженист, електроженист; в структурите на Народната милиция и ГК на БКП; заместник-министър на БДЖ. Умира през 1954 г. в София.


• Петър Тодоров Вълевски
28 юли 1950 – 14 февруари 1951

Роден в Стара Загора през 1908 г. Завършва средно образование в родния си град. Политзатворник. След 1944 г. работи в структурите на МВР и Държавна сигурност; директор на градския промкомбинат и заместник-председател на ГНС.


• Минка Стефанова
12 февруари 1951 – декември 1953

Родена в Стара Загора през 1919 г. Завършва средно образование в родния си град и славянска филология в СУ “ Климент Охридски”. Учителка в Чирпан и Стара Загора, директор на Девическата гимназия. През 60-те и 70-те години е в системата на просветата в Прага и София.


• Йордан Христо Капсамунов
23 декември 1952 – 7 март 1962

Роден през 1907 г. в с. Хан Аспарухово, Старозагорско. Завършва основно образование в родното си село, а средно - в педагогическото училище в Казанлък. Учи стоматология в Цариград. Работи в околийската и окръжната администрация на Стара Загора, като търговски консул в Цариград и като заместник-директор на АТЗ. Умира през 1991 г. Почетен гражданин на Стара Загора.

Йордан Капсамунов

• Никола Стойчев Баров
март 1962 – 23 април 1964

Роден в с. Змейово, Старозагорско, през 1920 г. Завършва средно образование в Стара Загора, висша партийна школа и аспирантура в Москва – в Института за обществени науки. Работи в структурите на БКП в Стара Загора и София, в Института по история при БАН.

Никола Баров

• Христо Нанев Стайков
23 април 1964 – 8 юли 1971

Роден през 1915 г. в с. Малко Търново. Средно образование получава в гимназиите в Стара Загора и Казанлък. Работи в Околийския и Градския комитет на БКП, Околийския комитет на ОФ, Окръжния народен съвет.

Христо Нанев

• Руси Тенев Динев
8 юли 1971 – 20 декември 1973

Роден в с. Кравино, Старозагорско, през 1927 г. Завършва висше икономическо образование в София. Работи във военните заводи в Карлово, в ОК на БКП, ОНС, ОК на ОФ в Стара Загора.

Руси Динев

• Таньо Игнатов Танев
20 декември 1973 – 11 март 1976

Роден в с. Долно Ново село, Старозагорско, през 1927 г. Завършва висша партийна школа. Работи в Околийския и Окръжния комитет на ДКМС, ГК на БКП, Общинския комитет на БКП - Раднево.

Таньо Игнатов

• Христо Арнаудов
11 март 1976 – 7 юни 1976 (временно изпълняващ длъжността)

Роден през 1928 г. в с. Оряховица, Старозагорско. Завършва висше икономическо образование. Работи в Градския, Общинския и Окръжния народен съвет в Стара Загора.


• Кольо Георгиев
7 юни 1976 – 16 юни 1986

Роден в Стара Загора през 1940 г. Завършва висше техническо образование. Работи в завод “Берое”, в Градския и Общинския комитет на БКП.

Кольо Георгиев

• Купен Купенов
16 юни 1986 – 8 март 1988

Купен Купенов

• Тотьо Нанев Тотев
8 март 1988 – 9 февруари 1990

Роден през 1938 г. в с. Михайлово, Старозагорско. Висше образование. Работи в структурите на ДКМС, общинските комитети на БКП в Стара Загора и с. Опан.

Тотьо Нанев

• Пейчо Денев
9 февруари 1990 – 26 октомври 1990 (временно изпълняващ длъжността)

Роден в Стара Загора през 1940 г. Висше образование. Работи в ОНС, ГОНС, СД МПБУ, ОК на БКП, Стара Загора; генерален директор на ДСО “Хранмаш”.


• Стоян Стоянов
26 октомври 1990 – 30 октомври 1991 (временно изпълняващ длъжността)

Роден в с. Мъдрец, Старозагорско, през 1938 г. Завършва висше образование във ВИНС - Варна. Работи в ТЕЦ “Първа комсомолска”, в БНБ, зам.-председател на ОКС в Стара Загора, зам.-председател на ОбНС, на Общинското ръководство на БЗНС, директор на Централна кооперативна банка - клон Стара Загора.


• Антон Андронов
30 октомври 1991 – 6 ноември 1995

Роден през 1961 г. в Стара Загора. Завършва право в СУ “Св. Климент Охридски”. Адвокат. Председател на Общинския съвет в Стара Загора.

Антон Андронов

• Проф. Цанко Яблански
6 ноември 1995 – 16 октомври 1999

Роден в гр. Бяла Слатина през 1944 г. Завършва Селскостопанската академия в София. Работи във ВИЗВМ - Стара Загора. Професор по генетика и селекция на животните. Заместник-ректор на ВИЗВМ. Един от инициаторите за учредяването на Тракийския университет. Посланик на България в Израел.

Цанко Яблански

• Д-р Евгений Желев
16 октомври 1999 – 7 декември 2007

Роден на 22 юли 1957 г. в Стара Загора. Завършва първа смесена гимназия “Христо Ботев” в родния си град и Висшия медицински институт в Пловдив. Работил в здравния участък в с. Богомилово, в ОАРИЛ и в отделението по ортопедия и травматология при Районна болница - Стара Загора. Преминал курс по мениджмънт на здравеопазването във Вашингтон, САЩ. Директор на Районна болница - Стара Загора, от 1996 г.

Евгений Желев

• Проф. Светлин Танчев
7 декември 2007

Роден е 1953 г. в Кнежа, Врачанско. Завършил е Тракийския университет в Стара Загора, специалност зоотехника. От 1986 г. е доктор по генетика, от 1990 г. - доцент, а от 2007 година - професор. Бил е ръководител на катедра, зам.-декан и декан на Аграрния факултет. Автор на публикации, книги, сборници и научни монографии. Специализирал е в английския колеж "Харпър Адамс", университетите в Брага, Португалия, Лимери, Ирландия. Член е на редица наши и чуждестранни организации.

Последна промяна: вторник, 08 януари 2008