Териториална дирекция Държавен архив
неделя, 10 декември 2006

За контакти
6000 Стара Загора
ул. Генерал Гурко 81
тел. 042/ 641 304 (читалня)

Работно време (читалня)
от понеделник до петък
от 8.30 ч. до 12.30 ч.
от 13.00 ч. до 17.00 ч.Териториална дирекция “Държавен архив“ - Стара Загора е създадена с ПМС 344 от 18 април 1952 г.

Териториална дирекция “Държавен архив“ - Стара Загора е институция, отговаряща за цялостната работа с архивните документи на територията на Старозагорска област. Архивът издирва, събира, регистрира, обработва, опазва и предоставя за ползване документални материали за обществения живот в Старозагорския край. В хранилищата си пази 2583 архивни фонда, от които 200 лични, съдържащи над 130 хил. архивни единици и 447 спомена.

Съхраняваните документални материали се предоставят за ползване на всички желаещи граждани в читалнята на архива. Читателите могат да използват научно-справочния апарат на архива – инвентарни описи, каталози – тематичен, географски, именен, издадени архивни справочници. Справочната библиотека, състояща се от енциклопедии, речници, научно-справочна литература по теория и практика на архивното дело, научни трудове, сборници от документи, литература по общоисторически въпроси и други печатни издания, наброява 1164 тома.

Уебстраница на Главно управление на архивите при Министерския съвет – www.archives.government.bg

Информацията предостави: Териториална дирекция Държавен архив