Библиотека на Тракийски университет
неделя, 10 декември 2006


Библиотеката на Тракийски университет - Стара Загора е създадена през 1996 г. след създаването на Университета. Днес университетска библиотека повтаря структурата на Тракийски университет и включва:

Централна библиотека
Библиотека при Медицински факултет
Библиотека при Педагогически факултет
Библиотека при Медицински колеж - Стара Загора
Библиотека при Медицински колеж - Хасково
Библиотека при Технически колеж - Ямбол

За контакти
Централна библиотека
Стара Загора
Студентски град
тел. 042/2801 2365, 672 522
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Библиотека при Медицински факултет
Стара Загора
ул. "Армейска" 11
тел. 042/331 98, 2819 284
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Библиотека при Педагогически факултет
Стара Загора
ул. "Армейска" 9
тел. 042/646 045 вътр. 238, 250
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Библиотека при Медицински колеж
Стара Загора
ул. "Армейска" 11
тел. 042/2819 331
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Работното време
понеделник - петък
от 8.00 ч. до 18.00 ч.
събота
от 9.00 ч. до 14.00 ч.

Главната й задача е да подпомага научно-изследователската дейност на преподавателите и да отговаря на образователните и информационни потребности на студентите. Тя извършва информационно осигуряване на специалисти в областта на аграрните науки, ветеринарната медицина, медицината и педагогиката от региона и цялата страна.

Фондът на библиотеката възлиза на 360 хил. тома монографии, справочници, учебници и научна периодика в областта на аграрните науки, ветеринарната медицина, медицината, педагогиката, икономиката и техническите науки.

От 1999 година Централна университетска библиотека е определена за депозитарна на ФАО (Международната организация по прехрана и земеделие към ООН). В резултат на това се получават част от изданията на организацията. Те са на разположение на потребители от цялата страна в преподавателската читалня на библиотеката.

Библиотеката обслужва около 6000 читатели годишно, броят на посещенията е 45 000 и се заемат около 90 хил. тома литература.
В читалните зали на потребителите се осигурява достъп до научни списания и поредици, до редица монографии и справочници.

Потребителите, които не са от Тракийски университет, могат да ползват всички библиотечни документи в читалните на библиотеката като нямат право да ги заемат за дома.

Библиотеката участва в националната система за междубиблиотечно заемане. Университетска библиотека поддържа активни книгообменни връзки с около 100 университета и научни институции от 38 страни от цял свят.

Тя разпространява изданията на Университета:

Trakia Journal of Science
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine
Материали от научни сесии, конфереции и др.

Обслужване на потребителите става чрез добре разработена система от каталози и картотеки. Всички работни процеси в библиотеката са автоматизирани. Електронният каталог на книгите и периодичните издания може да се използва на място в библиотеката.

Информационното осигуряване на потребителите става, както със собствени бази данни, така и чрез външни електронни източници на информация. Библиотеката поддържа уникална за страната база данни с аналитично описание на статии от периодични издания в областта на аграрните науки. Тя се попълва ежедневно от 1995 г. насам и е с обем от 35 600 заглавия.


Текста предостави: Желка Даковска