Национален конкурс за космическа фантастична приказка - Стара Загора 2005
сряда, 13 декември 2006


Община Стара Загора
Национална астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора

със съдействието на
Печатница "Дъга +" - Стара Загора, СБП, БНР - Програма "Христо Ботев", Професионална гимназия по пластични изкуства "Акад. Дечко Узунов" - Казанлък

организират


ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА КОСМИЧЕСКА ФАНТАСТИЧНА ПРИКАЗКА

Регламент

1. В конкурса могат да участват автори от цялата страна без ограничение на възраст, с по една творба, която да не е публикувана и да не е по-дълга от 6 стандартни страници, формат А/4.
2. Конкурсът се провежда в две възрастови групи от 14 до 18 години и за автори над 18 години.
3. Материалите, придружени с кратки биографични данни, се изпращат на хартиен носител и на дискета във формат Word, шрифт Times New Roman.
4. Най-добрите произведения от двете възрастови групи ще бъдат отличени с първа, втора и трета награди и отпечатани в сборник.

Адрес за изпращане на материалите
Стара Загора 6000
ул. "Цар Иван Шишман" 62
НАО "Юрий Гагарин"

Краен срок: 30 април 2005 година

Отличените на първо, второ и трето място участници ще получат:
две първи награди Х 200 лв.
две втори награди Х 150 лв.
две трети награди Х 100 лв.