Конкурс за изработване на мартеница
сряда, 13 декември 2006

Обединен детски комплекс при Община Стара Загора
обявява конкурс за изработване на мартеница. Конкурсът е в три възрастови категории: за деца от целодневни градини и полудневни предучилищни групи в училищата, за ученици 1-4 клас и за ученици 5-8 клас. Срокът за предаване на изработените мартеници е 18 февруари. Отчитането на резултатите ще е на 25 февруари от 14,00 ч. в залата на Обединен детски комплекс (ул. ”Захарий Княжески” 71).