Представяне на книгата Многогласната литургия в българската музика
сряда, 13 декември 2006

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Библиотека "Захарий Княжески"

Средно училище за музикални и сценични изкуства
“Христина Морфова”

о р г а н и з и р а т

представяне на книгата

“Многогласната литургия
в българската музика”
от 1878 г. до 30-те години на ХХ век

автор д-р Юлиан Куюмджиев
преподавател в Академията за музикално и танцово изкуство – Пловдив
с участието на
доц. д-р Стефанка Георгиева
и хор
“Митрополит Методий Кусев”
диригент
Любомир Дионисиев


27 януари 2005 г. (четвъртък)
17.00 ч.
камерна зала на Драматичния театър