Представяне на книгата Беседи за българските азбуки
сряда, 13 декември 2006

Дружество "Българска орда" - София
Историческо дружество "Българска орда" - Стара Загора
Съюз на учените в България - Стара Загора
Библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора

при домакинството на

Народно читалище

"Свети Климент Охридски" - Стара Загора

организират

ПРЕДСТАВЯНЕ

на книгата

на д-р Тачо Танев

"БЕСЕДИ

ЗА БЪЛГАРСКИТЕ АЗБУКИ"

което ще се проведе

в големия салон на ЧИТАЛИЩЕТО

на

25 октомври 2004 г. от 18.30 ч.

Книгата ще представи
проф. Пламен С. Цветков
доктор на историческите науки
преподавател в Нов български университет - София