RSS
сряда, 13 декември 2006
Информациите се визуализират чрез системата RSS. Те не са част от базата данни на сайта. RSS (Rich Site Summary) е механизъм за обмен на новини между сайтовете или с краен потребител. Информацията се намира на страниците, които са създадени от авторите им.
Последна промяна: сряда, 13 декември 2006