Награда за нова детска книга
вторник, 12 декември 2006


НАГРАДА НА СБП ЗА НОВА ДЕТСКА КНИГА (РЪКОПИС)

От 2006 г., в рамките на Националния фестивал на детската книга (8-10 май, Сливен), се връчва и Награда на Съюза на българските писатели (СБП) за нова детска книга (ръкопис).

СТАТУТ НА НАГРАДАТА НА СБП ЗА НОВА ДЕТСКА КНИГА

1. Наградата е учредена през 2006 г. от Съюза на българските писатели.

2. Присъжда се ежегодно, в рамките на Националния фестивал на детската книга (8-10 май, Сливен), за нова детска книга (ръкопис).

3. Наградата се определя на конкурсен принцип. Конкурсът е анонимен, а отличията се връчват през м. май на тържествена церемония в гр. Сливен.

4. Наградата включва малка пластика, грамота и издаване на одобрения ръкопис.

5. Условия за кандидатстване:

- Ръкописът да бъде неиздаван;
- Да се представи в три екземпляра като името на автора, заглавието на ръкописа и координатите за връзка се поставят в отделен малък запечатан плик.

6. Краен срок за изпращане на ръкописите: 31 март 2006 г.

На адрес: 1000 гр. София
ул. "Шести септември" № 35
Съюз на българските писатели
(Конкурс за нова детска книга)