Втори Национален поетичен конкурс “Нова Загора 2006”
вторник, 12 декември 2006


Община Нова Загора и Читалище “Диньо П. Сивков”
обявяват
Втори Национален поетичен конкурс “Нова Загора 2006”

Конкурсът е анонимен. Право на участие имат български граждани и българи над 18-годишна възраст, живеещи извън пределите на Република България, пишещи на български език. Всеки автор има право да участва с по 3 непубликувани стихотворения в три екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в по-малък запечатан плик приложи име, адрес, телефони за контакти и кратка творческа автобиография.

Обявяване на резултатите и награждаването ще се извърши на 30.09.2006 г.
от жури с председател поета Калин Донков.

Ще бъдат присъдени:
Първа награда ­ 200 лева
Втора награда ­ 150 лева
Трета награда ­ 100 лева
Награда на Читалище “Диньо П. Сивков”
Награда на Община Нова Загора на новозагорски автор

Краен срок за изпращане на творбите с пощенско клеймо 28.08.2006 г. на адрес:

8900 гр. Нова Загора
пл. “Свобода” №4
п.к. 75
За поетичния конкурс
Телефони за контакти:
0457 /22772
0457 /22121, 22222, 22123 ­ вътр. 124