5 май – Европейски ден за протест на хората с увреждания
вторник, 12 декември 2006


ОТВОРЕНО ПИСМО - АПЕЛ
ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ МЕДИИ

във връзка с 5 май – Европейски ден за протест на хората с увреждания

Ние сме представители на Сдружение „Ти избираш” от град Стара Загора и работим за пълноправното включване на млади хора с увреждания във всички сфери на обществото. Тази година решихме да се обърнем на този ден към Вас – медиите и да Ви благодарим, че все по-често започнахте да обръщате внимание на нередностите и абсурдите, съпътстващи живота ни, и се отзовавате на поканите ни за огласяването на наши събития и инициативи. Чрез Вас ние имаме възможност да поставяме проблемите си, да предлагаме собствени алтернативи за решаването им, да откриваме нови партньори и като граждани да търсим отговорност за това, което се прави или не се прави от страна на държавните и местни власти.

Оценяме Вашия стремеж да търсите винаги най-актуалните събития от нашето ежедневие, да предоставяте различни гледни точки и да бъдете максимално обективни. Затова приемете нашите препоръки за начина на отразяване на темите, свързани с хората с увреждания, като още една възможност да подобрите работата си.

1. Терминология: В навечерието на присъединяването ни към Европейския съюз е крайно неприемливо за нас употребата на думата „инвалид” във Вашите материали, независимо от това дали я използвате като единствена, характеризираща тази група от българското общество, или като синоним на станалите популярни през последните години определения като „хора с увреждания”, „хора в неравностойно положение” и други. Всяко едно от тези определения носи своя заряд и смисъл. В съвременния подход към увреждането акцентът се поставя върху необходимата промяна в заобикалящата ни среда и използването на наличния, а не на изгубения ресурс. Поради това е обидно и дискриминационно да се поставя етикетът „невалиден” върху който и да е било човек. Знаем, че много от Вас не влагат този смисъл, но като хора на словото ще се съгласите, че негативното послание, което носи тази дума, не води до желаната, надяваме се от всички нас, промяна в обществените нагласи.

2. Мястото на публикациите: През последните няколко години много организации на хора с увреждания в цяла България активно работят за защита правата на хората с увреждания, като инициират редица публични събития за огласяване на проблемите им и търсене на начини за тяхното преодоляване. Едни от „най-горещите” за нас теми са въвеждането на достъпно и качествено образование за децата и младите хора с увреждания, осигуряване на качествени услуги за общността, изграждане на достъпна среда. Именно към тях са насочени и голяма част от дейността ни и публичните ни изяви. Съгласете се, че те се отнасят към социалната, образователната и други обществени сфери. За наше съжаление, при голяма част от тяхното отразяване, написаните материали се публикуват най-често в здравната рубрика на съответната медия, без да имат никакво отношение към нея, а само защото става въпрос за хора с увреждания. Това накърнява нашето лично достойнство и омаловажава постигнатото от нас.

В подкрепа на нашия апел Ви предоставяме част от препоръките, отправени към медиите от Европейския конгрес по въпросите на хората с увреждания, провел се в Мадрид с участието на над 600 души в навечерието на 2003 г., обявена за Европейска година на хората с увреждания: „Медиите трябва да създадат и засилят партньорството си с асоциации на хора с увреждания, за да се подобри образът на хората с увреждания в масмедиите. Медиите трябва да дават повече информация за хората с увреждания, признавайки съществуването на човешкото многообразие. Когато се коментират проблеми на хората с увреждания, медиите трябва да избягват покровителствени или унизителни подходи. Вместо това те трябва да се концентрират върху пречките, пред които са изправени хората с увреждания и върху положителния принос към обществото, който хората с увреждания могат да дадат, ако тези бариери отпаднат...”